De commissie-Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie-De Winter) kreeg zonder dat een meldpunt was geopend al ruim tweehonderd meldingen van mensen over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen.

Erkenning slachtoffers
Via onder meer een telefonisch meldpunt en archiefonderzoek zou verder onderzoek kunnen worden gedaan. Belangrijk is ook dat dit bijdraagt aan de maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen, schrijft de commissie in haar dinsdag verschenen rapport.

Mechanismen
Ook kan worden bekeken welke mechanismen bij dit geweld een rol spelen en hoe de overheid hierop heeft gereageerd.