De hulpverleners horen volgens Korrelatie vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Ook bellen mensen steeds meer anoniem over een kind in hun omgeving waar ze zich zorgen over maken.

,,Helaas durven nog steeds veel mensen niet te praten over huiselijk geweld: uit schaamte, uit angst voor nog meer geweld of om andere redenen. Er is nu gelukkig meer aandacht voor vanuit de overheid en door het feit dat meer mensen in de media uitkomen voor hun ervaring met huiselijk geweld. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat meer mensen Korrelatie benaderen”, zegt Jean-Pierre van de Ven, als psycholoog verbonden aan de organisatie.