Het gaat om asielkinderen die in problemen komen als ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Bijvoorbeeld als hun welzijn, ontwikkeling of gezondheid in gevaar komen. Alleen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan nu nog voor deze schrijnende gevallen een uitzondering maken als ze zijn afgewezen. Met hun wetsvoorstel willen de linkse partijen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en rechters meer armslag bij de behandeling van dit soort gevallen.

Kinderpardon verruimen
,,Deze kinderen mogen niet afhankelijk zijn van een uitzondering. Hun rechten moeten meteen geborgd worden in de wet”, stelt Attje Kuiken van regeringspartij PvdA. De huidige regelgeving zorgt volgens haar voor jarenlange onzekerheid voor de kinderen en hun familie en is bovendien niet in lijn met Europese jurisprudentie en internationale verdragen. Binnen de PvdA is asiel en kinderen een zeer gevoelig onderwerp. Een groep leden voert binnen de partij actie om het kinderpardon te verruimen, iets waar coalitiepartner VVD niks van wil weten.