Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #306379

Prinsjesdag: Inburgering

20 september 2023

Volgens de bijlagen bij de Miljoenennota is het budget voor inburgering in de jaren tot en met 2026 incidenteel hoger dan in …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #306375

Prinsjesdag 2023: Koopkrachtverbetering

20 september 2023

Op 19 september 2023 presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota. Er wordt structureel € 2 miljard extra per jaar vrijgemaakt …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #306361

Jeugdwet: begroting 2024: Hervormingsagenda Jeugd

19 september 2023

Vandaag is het Prinsjesdag. De Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2024 werden bekendgemaakt. Hieronder staan de Jeugdwet (gerelateerde) onderwerpen …

Jeugd, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #306355

Wmo: begroting VWS 2024 – Inkomensafhankelijke eigen bijdrage en woonplaatsbeginsel beschermd wonen

19 september 2023

Vandaag is het Prinsjesdag. De Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2024 werden bekendgemaakt. Hieronder staan de Wmo (gerelateerde) onderwerpen waar …

Wmo, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #306335

Wijzigingen eigen bijdrage Wmo gaan vooralsnog door

19 september 2023

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306329

Aanvraagtermijn tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting verlengd

19 september 2023

De aanvraagperiode voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen wordt met 1 maand verlengend tot en met 31 oktober 2023. Deze regeling is …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #306325

Gericht hulpaanbod voor slachtoffers kinderopvangtoeslagen-affaire met uithuisgeplaatste kinderen

19 september 2023

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire die ook te maken kregen met een gedwongen uithuisplaatsing, krijgen vandaag van minister Franc Weerwind een …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #306317

Kabinet wil gemeenten verplicht laten samenwerken bij jeugdzorg

18 september 2023

Gemeenten worden, als het aan het kabinet ligt, verplicht om samen te werken als ze specialistische jeugdzorg inkopen. Op dit moment lukt …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #306308

Jeugdgezondheidszorg levert belangrijk werk, maar moet ook taken laten liggen

18 september 2023

De jeugdgezondheidszorg kan belangrijke basistaken wel uitvoeren, maar kan niet alles. De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #306305

Nieuw hulpmiddel beschikbaar voor Wlz Ggz

18 september 2023

Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor toegangsmedewerkers bij gemeenten. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of iemand in aanmerking komt …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306285

Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

18 september 2023

Vanaf 15 september kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306278

Sylvia van Hoorne, Senior Digital Marketing Specialist

15 september 2023

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik werkte bij een organisatie die oplossingen biedt op het gebied van …

Omgevingsrecht

Lees meer