Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #303678

Aflossen schuld bij Rijk: maatwerk bij betalingsregeling kwetsbare burger moet beter

27 maart 2023

Betalingsregelingen soms niet helder; weinig oog voor leefgeld De 3 grootste schuldeisers van de rijksoverheid hebben weinig oog voor kwetsbare …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #303670

VNG wil energietoeslag in 2024 via het toeslagensysteem

27 maart 2023

De VNG is blij te lezen dat in de Kamerbrief van 22 februari de energietoeslag via het toeslagensysteem wordt verkend …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #303665

Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

27 maart 2023

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303639

Webinar: hoe maakt u een juridisch juist besluit binnen de Participatiewet?

23 maart 2023

Hoe past u het evenredigheidsbeginsel goed toe? Wat zijn de gevolgen van het niet binnen de hersteltermijn nakomen van de …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #303635

Jaarbeeld cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 beschikbaar

23 maart 2023

De ervaring van inwoners is voor gemeenten een rijke bron voor het verbeteren van het Wmo-beleid. Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) is …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303631

Europees geld voor maatschappelijke participatie

23 maart 2023

Er komt 17,5 miljoen euro beschikbaar om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen aan de …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303628

Akkoord verlaging werkdruk jeugdbeschermers

23 maart 2023

Werkgevers en FNV Jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van het aantal …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #303617

Sneller uit de schulden door ingrijpen gemeente Utrecht

23 maart 2023

Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente komen sinds de invoering van een speciale aanpak sneller uit de geldzorgen. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #303605

Wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen in Eerste Kamer

23 maart 2023

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303602

Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

23 maart 2023

Waarom is de wet nodig? Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale transacties, ook met de overheid. Het is belangrijk …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303543

Model Verordening gemeentelijke rekenkamer vernieuwd

21 maart 2023

De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Die trad op 1 januari 2023 in …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303510

34 miljoen euro aan scholingsbudget binnen 2,5 uur vergeven

20 maart 2023

Alle scholingsbudgetten die vrijdag via het UWV aan te vragen waren, zijn na ongeveer tweeënhalf uur vergeven. In totaal logden belangstellenden 250.000 …

Participatiewet

Lees meer