Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #301852

Wil jij weten wanneer er sprake is van eigen kracht in de Wmo 2015? Volg ons gratis webinar

1 december 2022

U vraagt, wij draaien! Op LinkedIn vroegen wij over welk onderwerp jullie een gratis webinar willen. Met 53% van de stemmen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301849

Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

1 december 2022

Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301835

Schouten brengt ‘meer balans’ in Participatiewet

1 december 2022

Minister Carola Schouten (armoedebeleid en participatie) komt met meer dan twintig maatregelen die de Participatiewet ‘meer in balans moeten brengen’, …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #301833

Mogelijkheden om leerlingenvervoer structureel te verbeteren

1 december 2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301830

Beëindiging overgangsrecht AWBZ-cliënten

1 december 2022

De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301823

Landelijke afspraken hulpmiddelen bij logeren thuis en Wmo

1 december 2022

  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange/-brede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling hulpmiddelen thuis zouden moeten …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301821

Rijk stopt met compensatie coronameerkosten sociaal domein

1 december 2022

Het rijk stopt in 2023 met de vergoeding van coronagerelateerde meerkosten in het sociaal domein. Over de vergoeding van deze …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #301817

Aantal bijstandsontvangers op laagste niveau in negen jaar

1 december 2022

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt lag eind september op het laagste niveau in ruim negen jaar. Ook is …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #301815

Hogere beslagvrije voet mogelijk voor huishoudens met hoge woonlasten

1 december 2022

Mensen met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, dienen volgens de huidige wet vereenvoudiging …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #301800

Bijstandsouders pas met 27-jarig kind thuis gekort op uitkering

29 november 2022

Vanaf 1 januari hoeven bijstandsgerechtigde ouders van wie het volwassen kind nog thuis woont, minder snel te vrezen voor korting …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #301794

Regels voor bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften

29 november 2022

Mensen in de bijstand mogen straks giften ontvangen tot 1200 euro per jaar zonder dat zij daardoor gekort worden op hun uitkering. …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #301791

STAP-regeling wordt strenger en strakker

29 november 2022

Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen …

Participatiewet

Lees meer