Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #299676

Stappen om asielcrisis op korte en langere termijn het hoofd te bieden

11 augustus 2022

De asielcrisis, het meest zichtbaar op het aanmeldcentrum in Ter Apel, vraagt om extra stappen – op korte, middellange en …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299670

Een Wmo-voorziening herzien, intrekken en/of terugvorderen. Wil jij ook weten wanneer dat kan? Volg het gratis webinar

11 augustus 2022

Meer informatie over herzien, intrekken en terugvorderen is van harte welkom. Dat blijkt uit het feit dat maar liefst 41% …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299646

Eén uitkering voor gezondheid, sport en sociale basis

9 augustus 2022

VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299637

Wijkverpleging doet Wmo-indicaties voor de gemeente in Enschede-Zuid

8 augustus 2022

In de wijk Enschede Zuid doen wijkverpleegkundigen de indicaties voor de gemeente voor zorg en ondersteuning aan ouderen. In de …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299622

Gemeente Nijmegen sluit studenten onterecht uit voor eenmalige energietoeslag

8 augustus 2022

De rechtbank oordeelt dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299615

Steeds meer ouderen gaan naar voedselbank

8 augustus 2022

Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voedselbank, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland (VBNL) vrijdag. Door …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299598

Instanties: huidige betalingsproblemen zijn slechts het begin

8 augustus 2022

De nu al oplopende betalingsproblemen gaan nog veel verder toenemen als de inflatie zo hoog blijft, verwachten budgetinstituut Nibud en …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #299560

Herziene handreiking inkoop hulpmiddelen

4 augustus 2022

De VNG heeft een geactualiseerde versie van de Handreiking inkoop hulpmiddelen gepresenteerd. De handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299556

Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?

4 augustus 2022

De Jeugdautoriteit (JA) is ingesteld om onafhankelijk en onpartijdig bij te dragen aan het voorkomen en helpen oplossen van problemen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #299551

Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd

4 augustus 2022

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #299523

Overzicht gemeentelijke opgave van asiel tot integratie

2 augustus 2022

De VNG publiceert een overzicht dat helder aangeeft wat de actuele gemeentelijke opgaven zijn op het gebied van asiel tot …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299509

UWV: 74.093 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

2 augustus 2022

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 74.093 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is …

Participatiewet

Lees meer