Het sluiten van contracten tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp verliep in 2015 beter dan in 2014. De TAJ moest minder bemiddelen, zo staat in de rapportage. In sommige regio’s blijft de samenwerking achter, en daardoor komen vooral de complexe en regio-overstijgende vormen van jeugdhulp onder druk te staan.

De TAJ zegt zich zorgen te maken over de toenemende administratieve lasten in de jeugdhulp. Die kosten soms ook te veel geld.

De Transitie Autoriteit Jeugd werd in 2014 door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V en J) in het leven geroepen toen zorgtaken werden overgeheveld naar gemeenten. Een van de doelstellingen is om te voorkomen dat belangrijke functies in de jeugdhulp verdwijnen. De TAJ biedt ondersteuning aan alle partijen die bij jeugdhulp betrokken zijn.