De meldingen kwamen vooral van middelbare scholen. In ruim de helft van de gevallen is sprake van een ernstig zedendelict: ontucht, aanranding of verkrachting. Een op de drie klachten gaat over een docent of iemand anders die taken in de school vervult.

2000 meldingen

Vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie kregen in het afgelopen schooljaar in totaal 2000 meldingen van scholieren, leraren en ouders. In het voorgaande jaar waren dat er nog 2182. Iets meer dan de helft van de meldingen (1098) valt in de categorie psychisch geweld. Hierbij gaat het vooral om (cyber)pesten op basisscholen. In het voorgaande schooljaar kreeg de inspectie 76 meer meldingen op dit terrein.

Ook in de categorie fysiek geweld (in totaal 426) is sprake van een daling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen kinderen op het schoolplein of in de les, maar ook om schoppen, slaan, bijten en duwen.

Opvallend is verder dat het aantal meldingen over discriminatie omhoog ging. ,,Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen/studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken”, aldus de inspectie.

De Onderwijsinpectie roept scholen op werk te maken van gedragscodes voor leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Ook moeten ze goede seksuele voorlichting geven, leerlingen weerbaar maken en zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.