Tientallen leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben positief gereageerd op de oproep om  speciale aandacht te besteden aan asielzoekerskinderen die vaak met psychische klachten te maken krijgen. Op dit moment verblijven meer dan 11.000 minderjarigen in Nederlandse opvangcentra voor asielzoekers. De meesten van hen wachten alleen, of samen met hun ouders met spanning op een beslissing over hun verzoek om bescherming als vluchteling.

Verhoogde kans op sociaal-emotionele problemen

Met veel van deze kinderen gaat het niet goed. Ze hebben meer meegemaakt dan goed is voor een kind. De vlucht zelf is allereerst zo’n ingrijpende ervaring. De beelden van wanhopige ouders en kinderen die op gammele bootjes Europa bereiken, zijn bekend en spreken voor zich. Veel kinderen zijn daarnaast blootgesteld geweest aan geweld, of zijn daarvan getuige geweest en hebben tijdelijk of blijvend afscheid moeten nemen van belangrijke mensen in hun omgeving.

Uit de gedragswetenschappelijke literatuur is bekend dat elk kind, vluchteling of niet, dat dergelijke ervaringen heeft, een verhoogde kans loopt om sociaal-emotionele problemen te ontwikkelen. In de centra verblijven ook kinderen die al lang in Nederland zijn en geworteld zijn geraakt in de Nederlandse samenleving. Door de voortdurende onzekerheid, de angst voor uitzetting, vele verhuizingen en het lange verblijf in grootschalige opvangcentra, kampen ook zij vaak met psychische klachten.

Best Interests of the Child-methodiek

Onderdeel van de oproep aan pedagogen en psychologen verbonden aan NVO en NIP is zich door de Rijksuniversiteit Groningen laten scholen in de Best Interests of the Child-methodiek. Hierop is positief gereageerd. Defence for Children wil als een van de initiatiefnemers met het bieden van professionele informatie over het belang van het kind, dat de overheid haar verantwoordelijkheid kán nemen door dit belang mee te wegen in het besluit over de verblijfsprocedure van het kind en zijn ouder(s).