Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #309838

Amsterdam gaat meer woningen voor ouderen geschikt maken

18 april 2024

Het aantal ouderen in Amsterdam groeit en de gemeente wil dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom gaat Amsterdam …

Thumbnail of post #309835

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptief bouwen gepubliceerd

18 april 2024

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 9 april 2024 het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. …

Thumbnail of post #309828

Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

18 april 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” uiteengezet welk recht van toepassing is op …

Thumbnail of post #309817

Nederland pleit in Europa voor regels rondom duurzame koolstof chemische industrie

18 april 2024

Om de omslag te kunnen maken van fossiele naar duurzame grondstoffen in de chemische industrie zijn Europese regels nodig. Daarvoor …

Thumbnail of post #309706

Den Haag en bedrijven maken afspraken over vergroening

11 april 2024

In Den Haag hebben de gemeente, bedrijven en organisaties woensdag plaatselijke afspraken gemaakt over maatregelen voor duurzaamheid. Het zogenoemde Haags …

Thumbnail of post #309702

Ook geluidsoverlast Tata Steel levert gezondheidsproblemen op

11 april 2024

Industrie in de IJmond en dan vooral de fabriek van Tata Steel zorgt voor forse geluidsoverlast, wat bij inwoners van …

Thumbnail of post #309589

Nieuwe verbeterpunten bruidsschat en ontwerpdocumenten rijk

8 april 2024

Voor gemeenten zijn er nieuwe verbeterpunten voor de toepasbare regels van de bruidsschat. Ook zijn een aantal eerdere verbeterpunten aangevuld. …

Thumbnail of post #309583

Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

8 april 2024

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna € …

Thumbnail of post #309558

Restauratieopgave rijksmonumenten kost 770 miljoen euro extra

4 april 2024

De komende tien jaar is 770 miljoen euro extra nodig voor restauraties van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat …

Thumbnail of post #309555

ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

4 april 2024

Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het …

Thumbnail of post #309552

Ministeries: RIVM-rapport over luchtkwaliteit verandert weinig

4 april 2024

Het RIVM-rapport over het verband tussen luchtvervuiling en coronaslachtoffers verandert weinig, vinden de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Volksgezondheid, …

Thumbnail of post #309549

TNO heeft methode om stikstof in de bouw te halveren

4 april 2024

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO …