Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #305456

Instemming Natuurherstelwet

13 juli 2023

Het Europees Parlement heeft op woensdag 12 juli ingestemd met de natuurherstelwet. De EP-leden benadrukken dat het herstel van het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305452

Overzicht verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels bruidsschat

13 juli 2023

Gemeenten en waterschappen komen tijdens het oefenen met de bruidsschat soms verbeterpunten tegen voor de juridische en toepasbare regels. Er …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305333

OWO koos voor een opleidingstraject van Schulinck Opleidingen

7 juli 2023

“Door Schulinck Opleidingen hebben we de kennis in huis. Nu is het een kwestie van oefenen!” OWO is de intergemeentelijke …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #305308

Alle races op circuit Zandvoort mogen doorgaan van Raad van State

5 juli 2023

Opnieuw hebben natuur- en milieuorganisaties een rechtszaak over het circuit van Zandvoort verloren. De Raad van State wees de bezwaren …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305292

Vernieuwde afspraken voor geuronderzoek gepubliceerd

4 juli 2023

De NTA (Nederlands Technische Afspraak) geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor geuronderzoek in Nederland. De oude NTA 9065 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305288

Juridische regels bruidsschat gemeenten geladen op de productieomgeving DSO

4 juli 2023

De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305285

Handreiking voor stikstofregelingen en aanpak piekbelasting

4 juli 2023

Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen, kunnen zich sinds 3 juli aanmelden voor een van de 2 stoppersregelingen. Gemeenten hebben …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305245

Voortgangsrapportage Wonen en zorg voor ouderen verschenen

3 juli 2023

De Tweede Kamer heeft de voortgangsrapportage van het programma Wonen en zorg voor ouderen ontvangen. De VNG pleit daarbij voor …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305242

Overgangstermijnen omgevingsplan en -visie bekend

3 juli 2023

Nadat in maart van dit jaar de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, zijn nu ook de overgangstermijnen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305239

Wgiw geeft gemeenten instrumenten voor regie warmtetransitie

3 juli 2023

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het aardgas af is. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305099

De Jonge wil dat betaalbare bouwgrond sneller beschikbaar is

20 juni 2023

Op de korte termijn moet grond sneller beschikbaar komen voor bouw, stelt woonminister Hugo de Jonge. Ook moeten, op langere termijn, …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305083

Bouwproductie in beweging door Startbouwimpuls

20 juni 2023

Om stilstand van de bouw door de veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en …

Omgevingsrecht

Lees meer