Het gaat de verkeerde kant op met de natuur van het Geuldal in Zuid-Limburg, waarschuwt de Ecologische Autoriteit (EA). Die ziet een “enorm versnipperd” gebied, dat zucht onder een te hoge toevoer van stikstof en fosfaat. “Verder zijn veel grondwaterbronnen verontreinigd met nitraat”, schrijft de instantie in een rapport over het uitgestrekte natuurgebied in de omgeving van onder meer Valkenburg, Gulpen en Vaals.

De stikstofverbinding nitraat spoelt uit vanaf bemeste landbouwgronden. Dat is een van de problemen waar de provincie Limburg iets aan zou moeten doen, vinden de deskundigen van de EA die het advies hebben opgesteld. Ze zijn kritisch over de provinciale plannen tot nog toe. Die zijn “onvoldoende om de doelen te halen”, klinkt het.

Het Geuldal is een van de grotere beschermde Natura 2000-gebieden van Nederland. Er leven onder meer diverse soorten vleermuizen, geelbuikvuurpadden en ook het vliegend hert komt er voor. Volgens de autoriteit is een door de provincie opgestelde natuurdoelanalyse voor het gebied langs de rivier de Geul op een aantal onderdelen nog “te positief”. Met extra maatregelen mag wat de EA betreft niet worden gewacht totdat de kwaliteit van de natuur nog verder achteruit is gegaan.

De autoriteit adviseert naast het tegengaan van de stikstofdepositie om minder grondwater te onttrekken en meer heggen tegen bodemerosie aan te leggen. In het algemeen is ook ‘ontsnippering’ van het in diverse stukjes opgedeelde gebied gewenst, al zegt de EA er niet bij hoe dat zou moeten.