Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe rekenmodellen waarmee gemeenten de maximaal publiekrechtelijk te verhalen plankosten kunnen berekenen. Plankosten zijn kosten van de inzet van medewerkers van overheden bij ruimtelijke plannen. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op de Omgevingswet.

Nieuw: 2 rekenmodellen onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingsregeling, de ministeriële regeling bij de Omgevingswet, zijn er 2 rekenmodellen om de kosten te berekenen: voor kostenverhaal met en zonder tijdvak. Op de website van het IPLO vindt u:

Oud: plankostenscan onder de Wro

Het oude rekenmodel, de Wro-plankostenscan, is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening en mag alleen nog worden gebruikt voor projecten die onder het oude recht vallen. Het publiekrechtelijk kostenverhaal in de Omgevingswet wijkt op onderdelen af van de regeling onder de Wro. Op de website van het IPLO wordt uitgelegd wat er is veranderd.