Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #306391

Amsterdam neemt extra maatregelen wegens achterblijven woningbouw

21 september 2023

In plaats van de beoogde 7500 woningen worden in Amsterdam dit jaar waarschijnlijk slechts 4500 woningen gebouwd, schat het stadsbestuur. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306387

Nieuw: Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan

21 september 2023

De VNG heeft een ‘Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de havenbeheersverordening in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306365

Prinsjesdag 2023: gevolgen voor het fysieke domein

19 september 2023

Op 19 september 2023 presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota. In dit nieuwsbericht gaan we in op enkele in het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306332

Gebruikers verduidelijken conclusies Vergunningcheck

19 september 2023

Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck meer gericht op de acties die u als gebruiker te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306311

Ex­ploi­ta­tie­ver­gun­nin­gen voor cof­fee­shops kun­nen wel tij­de­lijk wor­den ver­leend

18 september 2023

De rechtbank Limburg heeft in maart 2021 ten onrechte geoordeeld dat de burgemeester van Roermond de duur van exploitatievergunningen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306302

Wgiw nodig voor regierol bij aardgasvrij maken gebouwen

18 september 2023

De VNG is positief dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de behandeling van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) doorzet. Deze …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306295

Investeer in kennis over bodem en ondergrond

18 september 2023

Gemeenten kunnen en willen een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen in de bodem en ondergrond. Daarvoor is wel een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306291

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 gepubliceerd in Staatsblad

18 september 2023

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Verzamelbesluit bevat een aantal reparaties van onvolkomenheden …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306288

Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

18 september 2023

Veel gemeenten zijn nu bezig met de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan en kondigen een bestemmingsplanstop aan. De Vereniging Nederlandse …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306278

Sylvia van Hoorne, Senior Digital Marketing Specialist

15 september 2023

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik werkte bij een organisatie die oplossingen biedt op het gebied van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306256

Afwegingskader verduurzamen rijksmonumenten voor gemeenten

14 september 2023

De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306225

Nadere bestuurlijke afspraken over invoering basisgeluidemissie

12 september 2023

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben nadere afspraken gemaakt over de basisgeluidemissie. Afspraken …

Omgevingsrecht

Lees meer