Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #298544

Natuurclubs willen ‘woest aantrekkelijk perspectief’ voor boeren

24 juni 2022

Natuurorganisaties vinden dat de overheid boeren een zo goed mogelijk perspectief moet bieden. Regelingen om te stoppen met veehouderijen moeten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298524

Senaat bouwt noodrem in voor invoering Omgevingswet per 2023

23 juni 2022

De Eerste Kamer blijft zorgen houden of de invoering van de Omgevingswet per januari 2023 wel verantwoord is. De senaat wil voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298512

Eerste € 30 miljoen voor demonstratieprojecten groene waterstof

23 juni 2022

Vanaf 21 juni is de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298450

Planning vergunningchecks voor rijksregels in Omgevingsloket

21 juni 2022

Eén van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Initiatiefnemers kunnen hier controleren of ze een idee op een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298447

Handreiking leegstand uitgebreid

21 juni 2022

Om allerlei redenen is een actieve aanpak van leegstand gewenst. Door het woningtekort, maar ook door structurele leegstand van verouderde …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298422

Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

20 juni 2022

De internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is op 8 juni 2022 gestart. Het gaat om een wijziging …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298416

Integrale staalkaarten/Handboek omgevingsplan beschikbaar

20 juni 2022

De VNG heeft de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten beschikbaar. Deze versie bestaat uit een geactualiseerd Casco waarin ook alle voorheen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298402

Leidraad plaatsing antennes voor gemeenten gepubliceerd

20 juni 2022

De ‘Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur bij plaatsing small cells' helpt gemeenten om zich voor te bereiden op nieuwe werkzaamheden die …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298399

RLi adviseert sturen op prestaties van woningcorporaties

20 juni 2022

De VNG onderschrijft het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onder andere wettelijk vast te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298381

Kabinet neemt maatregelen om doorstroom van migranten te verbeteren

20 juni 2022

De afgelopen weken is de doorstroming en opvang van migranten ernstig onder druk komen te staan. Het aanmeldcentrum in Ter …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298377

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

20 juni 2022

Op de Natuurtop is de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd. Deze Agenda geeft inzicht in wat er nodig is om een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298373

Parkeerkorting voor elektrische auto’s vanaf volgend jaar

20 juni 2022

Gemeenten mogen vanaf volgend jaar lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden. Het kabinet is …

Omgevingsrecht

Lees meer