Nieuws Omgevingsrecht

Kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor subsidieregeling Groningen

17 januari 2022

Er komt voldoende budget zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie om hun woning te verbeteren …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kaarten dragen bij aan concretisering wetteksten

17 januari 2022

ProRail en Rijkswaterstaat zijn in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet druk bezig met het digitaliseren van informatie om …

Omgevingsrecht

Lees meer

Veel technische vakmensen nodig voor halen klimaatdoelen in de bouw

17 januari 2022

Om de klimaatdoelen in de bouwsector te behalen zijn met name technische vakmensen nodig. Dan gaat het om bijvoorbeeld monteurs die …

Omgevingsrecht

Lees meer

Tata Steel is vergunning oven kwijt door onduidelijkheid risico’s

13 januari 2022

Omwonenden van Tata Steel hebben een rechtszaak gewonnen tegen een vergunning voor een nieuwe installatie van het bedrijf. De rechtbank in …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieuorganisaties willen bouw biomassacentrale dwarsbomen

11 januari 2022

Milieuorganisaties willen de bouw van een biomassacentrale in Bergen op Zoom verhinderen. Ze hebben bezwaar gemaakt bij de provincie Noord-Brabant, die van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

11 januari 2022

Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dit jaar waarschijnlijk meer gas nodig uit Groningenveld

10 januari 2022

Het kabinet moet de te verwachten gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar naar boven bijstellen. Aan het begin …

Omgevingsrecht

Lees meer

Tweede en laatste ronde subsidieregeling verduurzaming en woningverbetering gaat van start

6 januari 2022

Vanaf maandag 10 januari 9.00 uur kunnen particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren …

Omgevingsrecht

Lees meer

Stand van zaken geo-optimalisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

6 januari 2022

In november 2021 berichtte Aandeslagmetdeomgevingswet.nl dat er een geo-taskforce is opgericht die oplossingen uitwerkt voor de foutmeldingen bij het laden …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bouw duizenden tijdelijke woningen loopt vertraging op

4 januari 2022

Het doel om voor eind dit jaar 10.000 tijdelijke woningen te bouwen kan de prullenbak in. Tot nu toe werd …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp

3 januari 2022

Per 1 januari gelden nieuwe subsidieregels als je je woning wilt verduurzamen. Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dien uw zienswijze in over windturbinebepalingen

27 december 2021

Tot en met 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de …

Omgevingsrecht

Lees meer