De tienduizenden boeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de ecoregeling ontvangen alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Door de zeer grote animo voor de nieuwe verduurzamingssubsidie, onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dreigden de subsidietarieven fors lager uit te vallen. Dat is nu van de baan, omdat de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven om eenmalig 50 miljoen euro uit de LNV-begroting te gebruiken, zodat boeren alsnog de geplande steunbedragen ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties.