Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #306790

Handreiking verordening kabels en leidingen en omgevingsplan

16 oktober 2023

De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306787

Veel potentie om aan de rand van stad en dorp een straatje bij te bouwen

16 oktober 2023

Kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen kan flink bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave. EIB onderzocht in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306747

Onderbouwde, landelijke regelgeving nodig voor spuitzones

12 oktober 2023

De VNG dringt aan op wetenschappelijk onderbouwde, landelijke regelgeving voor spuitzones. Die zones zorgen voor afstand tussen de bebouwde omgeving …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306737

Overijssel staat geen grote zonneparken op land meer toe

12 oktober 2023

De provincie Overijssel staat het aanleggen van grote zonneparken op onder meer landbouwgrond voorlopig niet meer toe. Volgens het college …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306734

Brede samenwerking gemeenten, bedrijven, organisaties en kabinet: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland

12 oktober 2023

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #306729

Rijk helpt gemeenten met bereikbaarheid van nieuwe woningen

12 oktober 2023

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken helpen gemeenten met € 1,5 miljard om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306722

Kabinet: bescherming omwonenden industrie moet beter

12 oktober 2023

Overheid en bedrijven moeten de gezondheid van omwonenden van industrie beter beschermen. Gezondheid moet volwaardig worden meegenomen bij het maken …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306686

Onderzoek: lozingen giftige stoffen in strijd met Europese regels

9 oktober 2023

De lozingen van giftige stoffen van in elk geval twaalf grote industriële bedrijven zijn in strijd met de Europese waterregels. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306663

Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte

9 oktober 2023

Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306643

Ne­gen uit­spra­ken over na­tuur­ver­gun­nin­gen voor vee­hou­de­rij­en in Over­ijs­sel

5 oktober 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 oktober negen uitspraken gedaan over natuurvergunningen die het college …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306635

Praktische handreiking voor een gezonde leefomgeving

5 oktober 2023

De zorg voor een gezonde leefomgeving staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Berichten over Chemours en Tata Steel …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306542

Brabantse waterschappen: meer inzet nodig om waterdoelen te halen

2 oktober 2023

De vier Brabantse waterschappen roepen het Rijk en andere overheden op om meer maatregelen te nemen om aan de Europese …

Omgevingsrecht

Lees meer