Op verzoek van gemeenten is de werkwijze van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aangepast. Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om dit proces uit handen van inwoners nemen. Het is aan de gemeente of en op welke manier ze hier gebruik van willen maken.

Ontzorgen van inwoners

In de nieuwe werkwijzen kunnen gemeenten de ISDE-subsidieaanvraag namens woningeigenaren aanvragen en ontvangen. Gemeenten bepalen zelf of, wanneer en hoe ze gebruik van deze optie willen maken. Het is niet de bedoeling dat alle subsidieaanvragen automatisch naar de gemeente gaan. Daarnaast kunnen gemeenten de financiering voorschieten en zo bijvoorbeeld de ISDE-aanvraag combineren met de extra middelen voor de lokale aanpak vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.

De afgelopen periode is deze werkwijze getest met een pilot van de gemeente Arnhem. Met deze aanpak kunnen gemeenten de drempel voor inwoners om gebruik te maken van de subsidieregeling verlagen. Hoewel er veel gebruik wordt gemaakt van de regeling is ook bekend dat het niet voor iedereen even makkelijk is. Met deze mogelijkheid hopen gemeenten dat de ISDE-subsidie voor alle inwoners toegankelijk én mogelijk wordt, zodat meer inwoners deelnemen aan gemeentelijke verduurzamingsaanpakken. Een gemeente kan dit bijvoorbeeld gebruiken bij een collectieve wijkaanpak en het hele proces van de ISDE-subsidieaanvraag overnemen

Gemeente moet besluit nemen

De eerste stap is dat gemeente een besluit neemt of en op welke manier zij deze werkwijze gaat inzetten. Op de site van de RVO staan de voorwaarden waaraan gemeenten moeten voldoen om gebruik te maken van de aangepaste werkwijze voor een ISDE-subsidie. Dit omvat onder andere het sluiten van een overeenkomst met de woningeigenaar waarvoor u een aanvraag doet.

Verder is er een handreiking voor gemeenten beschikbaar. RVO werkt daarnaast aan de mogelijkheid om in de toekomst een apart aanvraagportaal voor gemeenten te ontwikkelen, waarbij de gemeenten meerdere aanvragen in één keer kunnen indienen.

Doorontwikkeling

De komende periode wordt gewerkt aan initiatieven om gemeenten in deze werkwijze te ondersteunen. Zo is het streven om het aanvraagproces voor gemeenten te vergemakkelijken en er voor te zorgen dat zij meerdere adressen in één gebundelde subsidieaanvraag kunnen opnemen.