Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #302191

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

20 december 2022

Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302175

EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen

19 december 2022

Inwoners van de Europese Unie gaan aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302153

Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

19 december 2022

Op 15 december heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge bekend gemaakt dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302150

Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur

19 december 2022

Het wetsvoorstel voor de instelling van het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur is op 15 december naar de Tweede Kamer …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302054

Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

13 december 2022

Het Rijk en de provincies gaan eind volgend jaar bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302035

Re­ac­tie­mo­ge­lijk­heid voor ‘mee­den­kers’ in rechts­zaak over vleer­mui­zen in spouw­mu­ren

12 december 2022

Tot en met 13 januari 2023 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State iedereen de gelegenheid om ‘mee …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302016

Gemeente mag snackbar weren bij scholen

12 december 2022

Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid om aanbieders van ongezonde voeding, zoals snackbars, te weren uit de omgeving van scholen en …

Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302008

Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

12 december 2022

Het kabinet heeft Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. De eerste voorbereidingen worden gestart voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301964

Geen grootschalige houtkap, maar landelijk inzicht in resultaten bosbeheer ontbreekt

8 december 2022

Het beeld dat de laatste jaren is ontstaan dat Staatsbosbeheer overal in het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. Onderzoek …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301952

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

8 december 2022

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301939

Compensatieregeling moet bouw flexwoningen vlot trekken

6 december 2022

Om de huiver voor de aankoop en plaatsing van flexwoningen weg te nemen, komt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) met …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301931

Nieuw BBT document voor bodembescherming

6 december 2022

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (Best Beschikbare Technieken) ingetrokken. Daarom is …

Omgevingsrecht

Lees meer