Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #297932

Nieuw hulpmiddel: de mer-scan Omgevingswet

23 mei 2022

Wilt u als bevoegd gezag weten of er een mer-(beoordelings)plicht geldt voor een plan, programma of te verlenen vergunning? Daarvoor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297908

Roos Helweg, senior digital marketing specialist

23 mei 2022

Wat is jouw achtergrond? Ik heb in Amsterdam Sociale Psychologie gestudeerd omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in menselijk gedrag. …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297877

Handreiking grondeigendom beschikbaar

19 mei 2022

De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten die ingrijpen op het grondeigendom. Het betreft onder andere het voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, financiële …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297874

Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

19 mei 2022

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297871

Nederland en Noordzee-buurlanden gaan voor 150 gigawatt productie windenergie op zee in 2050

19 mei 2022

Op de North Sea Summit in Denemarken maakten minister-president Rutte en minister Jetten bekend samen met Duitsland, België en Denemarken …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297868

Nationale regie in de ruimtelijke ordening

19 mei 2022

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297864

Gratis webinar: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

19 mei 2022

Op donderdag 16 juni 2022 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #297813

Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp verplicht bij vervanging cv

17 mei 2022

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297808

Kabinet zet in op sterke regio’s aan de grens

17 mei 2022

Iedere regio in Nederland heeft haar eigen cultuur, ligging en unieke karakter. De nabijheid van de buurlanden geeft de regio’s …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297784

Provincie Overijssel moet opnieuw kijken naar ‘stikstofbesluiten’

16 mei 2022

De bestuursrechter van de rechtbank Overijssel verklaart 29 beroepen in de zogenaamde ‘stikstofzaken’ van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297781

Sa­men­vat­ting ad­vies wij­zi­ging Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit mi­li­eu­be­heer wind­tur­bi­ne­be­pa­lin­gen

16 mei 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297778

Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet beschikbaar

16 mei 2022

Wie een woning of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan het bevoegd …

Omgevingsrecht

Lees meer