De staatssecretaris van Mijnbouw moet voor 1 april een besluit nemen over de gaswinning in Ternaard. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald, nadat de NAM hierom had gevraagd. De NAM stelde huidig staatssecretaris Hans Vijlbrief eerder in gebreke, omdat het volgens het bedrijf te lang duurt voordat er een besluit wordt genomen over de gaswinning.

Het gasbedrijf vroeg in 2019 en 2020 de benodigde vergunningen aan om gas te mogen winnen onder de Waddenzee, bij het Friese dorp Ternaard. Eind 2023 eiste de NAM binnen twee weken een besluit. De staatssecretaris zei dat dit niet mogelijk was, waarop de NAM aan de RvS vroeg wat wel een redelijke termijn was. De hoogste bestuursrechter ging uiteindelijk mee in het verzoek van Vijlbrief om het einde van het eerste kwartaal van 2024 als termijn te geven. Ook de NAM ging tijdens de zitting op 10 januari akkoord met het voorstel.

In Friesland is veel weerstand tegen het plan. De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân hebben al meerdere keren laten weten tegen het project te zijn. Ook de nabijgelegen provincie Groningen wil het niet. Het Waddengebied is UNESCO Werelderfgoed en moet volgens de overheden en meerdere organisaties in de provincie beter beschermd worden.

De Waddenvereniging zegt dat in de twee weken waarin de RvS een oordeel vormde over de zaak, twee rapporten zijn verschenen “die aangeven dat een vergunning niet verleend zou moeten worden”. Volgens de Waddenvereniging staat in beide rapporten dat Nederland de Waddenzee moet beschermen. “Wij gaan ervan uit, maar zijn er helaas niet gerust op, dat al die goede redenen de doorslag zullen geven.” Als de vergunning toch wordt verleend, stapt de Waddenvereniging naar de Raad van State.