Na inschrijving kunt u op werkdagen binnen 24 uur van start

Tijdens deze e-learning leert u de kernpunten van de Omgevingswet. Tevens wordt er ingegaan op wat de Omgevingswet betekent voor u in de praktijk.

Wilt u meer informatie over e-learning voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 81 45 of schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Niveau Basis
Uitvoering E-learning
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers

De Omgevingswet komt er aan! Na jaren van voorbereiding en meerdere keren uitstel is het nu bijna zover. De eerste kamer heeft de wet aangenomen en naar alle waarschijnlijkheid zal de wet 1 januari 2023 in werking treden. De afgelopen jaren heeft de Omgevingswet steeds meer vorm gekregen. En er is al heel wat over besproken en gedeeld. Met deze e-learning zetten we de kernpunten van de wet en de betekenis voor vergunningverlening, toezicht en handhaving goed op een rij.

Deze e-learning Omgevingswet begint bij de basis. Als u de ontwikkeling van de Omgevingswet een beetje gevolgd heeft, zult u hier dingen van herkennen. Dat is alleen maar goed. Als u goed begrijpt met welke bedoeling de Omgevingswet is gemaakt, bent u het beste in staat om de wet straks in uw eigen vak toe te passen. In de volgende modules wordt verder ingegaan op de gevolgen voor u als VTH-medewerker.

Module
De e-learning over de Omgevingswet is verdeeld in drie modules. De kosten voor e-learning bedragen € 199,- (exclusief btw) per persoon per module.
Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Afronding van de modules
Elke module van de e-learning Omgevingswet wordt afgerond met toetsvragen, waarmee de kennis van de deelnemers getoetst kan worden. Mocht u een verkeerd antwoord geven, dan krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord fout is. Daarnaast wordt er een verwijzing aangegeven naar de tekst waarin het antwoord uitgewerkt staat in de e-learning.

Voortgang managen bij incompany
In geval van incompany ontvangt u tevens zelf toegang tot het dashboard van het opleidingstraject. Via het dashboard kunnen statistieken rondom de voortgang ingezien worden, zoals:

 • Wie is er al gestart met de e-learning Omgevingswet?
 • Hoever zijn de deelnemers?
 • Hoe wordt er gescoord op de toetsvragen (per vraag het percentage goed/fout)?

De voortgang van de e-learning Omgevingswet kan hierdoor goed gemonitord worden. Dit kan per persoon, maar ook per afdeling.

We kijken terug op een succesvolle samenwerking. De kennis van de VTH medewerkers is aanzienlijk toegenomen en de online leeromgeving sloot uitstekend aan op de behoefte van iedereen.

E-learning Omgevingswet en Wkb | Dhr. M. Schijff | Projectleider implementatie Ow/Wkb gemeente Almere

Het meest leerzame aan de e-learning vond ik dat er overzicht gecreëerd wordt. De wet en de bedoeling/betekenis in vogelvlucht is helder na de training.

E-learning Omgevingswet | Mevr. M. Witteveen | Implementatie Adviseur, Stadsbeheer | Opleiding afgerond op 14 -7-2020
09:30 uur Module 1
Wat is de Omgevingswet en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Omgevingswet?
 • Wat is het belang van deze module?
 • Aanleiding voor de ontwikkeling van de Omgevingswet
 • De verbeterdoelen
 • De systematiek van het nieuwe omgevingsrecht
 • Wat wordt verstaan onder fysieke leefomgeving
 • Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Module 2
Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen, welke bevoegdheden?

 • Bevoegd gezag
 • De rol van de gemeenteraad
 • De rol van het college
 • Partners in het speelveld m.b.t. veiligheid en gezondheid

Module 3
Kansen en uitdagingen voor de nieuwe werkwijze

 • Kerninstrumenten in de Omgevingswet
 • Participatie en cocreatie
 • Dienstverlening (ja, tenzij)

Volgt u liever een klassikale opleiding? Bekijk dan ons volledige opleidingsaanbod over de Omgevingswet.

Optioneel is het mogelijk om de e-learning uit te breiden met modules over de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet en de vaardigheden die dit van de mensen (de 'menskant') vraagt.

Na afloop van de e-learning over de Omgevingswet weten de deelnemers:

 • wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de Omgevingswet
 • hoe de veranderende keten eruit ziet (welke spelers, rollen en bevoegdheden)
 • wat de Omgevingswet betekent voor het VTH domein (houding en gedrag, juridische kennis, te gebruiken instrumenten)
 • hoe de VTH medewerker rekening kan houden met de verschillende belangen

De kosten voor e-learning bedragen € 199,- (exclusief btw) per persoon per module.

Incompany
E-learning is tevens zeer geschikt om grotere groepen medewerkers op te leiden, zodat iedereen eenzelfde (basis)niveau heeft. U kunt kiezen voor standaard modules, maar de modules kunnen ook (semi) op maat gemaakt worden. Wilt u een prijsvoorstel op maat ontvangen? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 8145 of stuur een e-mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.