Na inschrijving kunt u op werkdagen binnen 24 uur van start

Tijdens de e-learning Omgevingswet leert u alle kernpunten van deze wet. Na afloop weet u wat de Omgevingswet voor u in de praktijk als VTH-medewerker betekent.

Wilt u meer informatie over e-learning voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 81 45 of schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Niveau Basis
Uitvoering E-learning
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers

De afgelopen jaren heeft de Omgevingswet steeds meer vorm gekregen. Er is al heel wat over besproken en gedeeld. Met de e-learning Omgevingswet zetten we de kernpunten van de wet en de betekenis voor vergunningverleners, toezicht en handhaving goed op een rij.

Opbouw e-learning Omgevingswet

De e-learning begint bij de basis. Als u de ontwikkeling van de Omgevingswet gevolgd heeft, zult u hier dingen van herkennen. Dat is alleen maar fijn. Als u goed begrijpt met welke bedoeling de Omgevingswet is gemaakt, bent u het beste in staat om de wet straks in uw eigen vak toe te passen. In drie modules wordt verder ingegaan op de gevolgen voor u als VTH-medewerker.

Drie modules van 20-30 minuten

De e-learning Omgevingswet is verdeeld in drie modules. Met elke module bent u ongeveer 20 tot 30 minuten bezig. Wij bieden de onderstaande drie modules aan: 

 • Module 1 – Wat is de Omgevingswet en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Omgevingswet?
 • Module 2 – Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen en welke bevoegdheden zijn er?
 • Module 3 – Kansen en uitdagingen voor de nieuwe werkwijze.

Toetsen

Elke module van de e-learning Omgevingswet wordt afgerond met toetsvragen. Hiermee wordt getest of u de inhoud goed begrepen heeft. Bij een verkeerd antwoord krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord niet klopt en wordt u verwezen naar het deel van de e-learning dat hier over gaat.

Incompany e-learning op maat

De e-learning is zeer geschikt om grotere groepen medewerkers op te leiden, zodat iedereen eenzelfde (basis)niveau heeft. U krijgt dan toegang tot het dashboard van het opleidingstraject. Via dit dashboard kunt u statistieken rondom de voortgang inzien, zoals:

 • Wie is er gestart met de e-learning?
 • Hoe ver zijn de deelnemers?
 • Hoe wordt gescoord op de toetsvragen (per vraag het percentage goed/fout)?

U kunt de voortgang van de e-learning Omgevingswet zo goed monitoren. Dit kan per persoon, maar ook per afdeling. 

Meer Omgevingswet opleidingen

Is de e-learning Omgevingswet niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen over de Omgevingswet iets voor u: opleidingen Omgevingswet

De e-learning heeft me echt fijn meer inzicht gegeven. De uitleg vond ik heel duidelijk. Het heeft me een goede “duw in de richting” gegeven.

E-learning Omgevingswet | Project Medewerker | Cube Homes | Cursus afgerond: augustus 2022 | Beoordeling: 8

We kijken terug op een succesvolle samenwerking. De kennis van de VTH medewerkers is aanzienlijk toegenomen en de online leeromgeving sloot uitstekend aan op de behoefte van iedereen.

E-learning Omgevingswet en Wkb | Dhr. M. Schijff | Projectleider implementatie Ow/Wkb gemeente Almere

Het meest leerzame aan de e-learning vond ik dat er overzicht gecreëerd wordt. De wet en de bedoeling/betekenis in vogelvlucht is helder na de training.

E-learning Omgevingswet | Mevr. M. Witteveen | Implementatie Adviseur, Stadsbeheer | Opleiding afgerond op 14 -7-2020
09:30 uur Module 1
Wat is de Omgevingswet en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Omgevingswet?
 • Wat is het belang van deze module?
 • Aanleiding voor de ontwikkeling van de Omgevingswet
 • De verbeterdoelen
 • De systematiek van het nieuwe omgevingsrecht
 • Wat wordt verstaan onder fysieke leefomgeving
 • Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Module 2
Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen, welke bevoegdheden?

 • Bevoegd gezag
 • De rol van de gemeenteraad
 • De rol van het college
 • Partners in het speelveld m.b.t. veiligheid en gezondheid

Module 3
Kansen en uitdagingen voor de nieuwe werkwijze

 • Kerninstrumenten in de Omgevingswet
 • Participatie en cocreatie
 • Dienstverlening (ja, tenzij)

Volgt u liever een klassikale opleiding? Bekijk dan ons volledige opleidingsaanbod over de Omgevingswet.

Optioneel is het mogelijk om de e-learning uit te breiden met modules over de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet en de vaardigheden die dit van de mensen (de 'menskant') vraagt.

Na afloop van de e-learning over de Omgevingswet weten de deelnemers:

 • wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de Omgevingswet
 • hoe de veranderende keten eruit ziet (welke spelers, rollen en bevoegdheden)
 • wat de Omgevingswet betekent voor het VTH domein (houding en gedrag, juridische kennis, te gebruiken instrumenten)
 • hoe de VTH medewerker rekening kan houden met de verschillende belangen

De kosten voor e-learning bedragen € 215,- (exclusief btw) per persoon per module.

Incompany
E-learning is tevens zeer geschikt om grotere groepen medewerkers op te leiden, zodat iedereen eenzelfde (basis)niveau heeft. U kunt kiezen voor standaard modules, maar de modules kunnen ook (semi) op maat gemaakt worden. Wilt u een prijsvoorstel op maat ontvangen? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 8145 of stuur een e-mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.