De hulphond als hulpmiddel in de Zorgverzekeringswet?

6 februari 2019

Vorig jaar oordeelde de CRvB in het kader van de Wmo dat het college een aanvraag voor de opleiding van …

Jeugd

Lees meer

Dyslexiezorg: gemeenten toch niet altijd aan zet

16 januari 2019

De tweede uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de Jeugdwet is een feit. Deze keer oordeelt de …

Jeugd

Lees meer

Laat jeugdhulp niet stagneren als ouders niet meewerken

19 december 2018

Uit de praktijk komt frequent de vraag wat er gedaan kan worden op het moment dat (één van de) ouders, …

Jeugd

Lees meer

Privacy en toestemming: deel 2

28 november 2018

Met de nieuwe Europese regels (AVG) staat het onderwerp privacy volop in de belangstelling. Eerder schreef Roel Meertens hier al …

Jeugd

Lees meer

Tarieven pgb in de Jeugdwet en Wmo

17 oktober 2018

Gemeenten kunnen voor voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet een persoonsgebonden budget (pgb) toekennen. Maar, …

Jeugd

Lees meer

Geen toestemming voor jeugdhulp, toch beschikken?

12 september 2018

Als één van de gezaghebbende ouders geen toestemming geeft voor de noodzakelijke jeugdhulp, moet de gemeente dan toch een beschikking …

Jeugd

Lees meer

Moet de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht omhoog?

18 juli 2018

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft onlangs geadviseerd om de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht te verhogen van 18 …

Jeugd

Lees meer

Rol huisarts in de Jeugdwet; Knelpunt of kans?

6 juni 2018

Naast de (wijk)teams van gemeenten hebben huisartsen een belangrijke rol in de toegang tot jeugdhulp. Huisartsen hebben een eigen verwijsbevoegdheid …

Jeugd

Lees meer

Evaluatie Jeugdwet: rechtspositie cliënt schiet tekort

16 mei 2018

Onlangs is de eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet besproken in de Tweede Kamer. Duidelijk is dat we nog veel te …

Jeugd

Lees meer

Informeer cliënt: nut en noodzaak van privacyverklaring

18 april 2018

Dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt, is inmiddels alom bekend. Enige paniek over het al …

Jeugd

Lees meer

De onwaarschijnlijke toestemming in de AVG

15 maart 2018

Voor het verwerken van persoonsgegevens vragen gemeenten vaak toestemming aan cliënten. Bijvoorbeeld voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende teams (Jeugd, …

Jeugd

Lees meer

Gesloten jeugdhulp voor meerderjarige jeugdige

14 maart 2018

Soms heeft een jeugdige zodanig ernstige (gedrags)problemen dat een opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp de enige oplossing is. …

Jeugd

Lees meer