Moet de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht omhoog?

18 juli 2018

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft onlangs geadviseerd om de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht te verhogen van 18 …

Jeugd

Lees meer

Rol huisarts in de Jeugdwet; Knelpunt of kans?

6 juni 2018

Naast de (wijk)teams van gemeenten hebben huisartsen een belangrijke rol in de toegang tot jeugdhulp. Huisartsen hebben een eigen verwijsbevoegdheid …

Jeugd

Lees meer

Evaluatie Jeugdwet: rechtspositie cliënt schiet tekort

16 mei 2018

Onlangs is de eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet besproken in de Tweede Kamer. Duidelijk is dat we nog veel te …

Jeugd

Lees meer

Informeer cliënt: nut en noodzaak van privacyverklaring

18 april 2018

Dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt, is inmiddels alom bekend. Enige paniek over het al …

Jeugd

Lees meer

De onwaarschijnlijke toestemming in de AVG

15 maart 2018

Voor het verwerken van persoonsgegevens vragen gemeenten vaak toestemming aan cliënten. Bijvoorbeeld voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende teams (Jeugd, …

Jeugd

Lees meer

Gesloten jeugdhulp voor meerderjarige jeugdige

14 maart 2018

Soms heeft een jeugdige zodanig ernstige (gedrags)problemen dat een opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp de enige oplossing is. …

Jeugd

Lees meer

De integrale verordening sociaal domein – kies bewust

7 februari 2018

Hij is sterk in opkomst, de integrale verordening sociaal domein. Soms gaat het enkel om een samenvoeging van Wmo en …

Jeugd

Lees meer

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

17 januari 2018

Op 12 december 2017 is het wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel’ gepubliceerd en is hiervoor een internetconsultatie gestart. In deze opinie breng ik …

Jeugd

Lees meer

Jeugdbeleid maakt maatwerk mogelijk

20 december 2017

Eén van de doelen van de Jeugdwet is het bieden van ‘meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij …

Jeugd

Lees meer

De nieuwe afbakening bij verzorging van kinderen

11 oktober 2017

Jeugdhulp kent veel varianten en vormen. Een daarvan is de persoonlijke verzorging van kinderen.  Daaronder valt bijvoorbeeld het helpen van …

Jeugd

Lees meer

Eén gezin, één plan: kans of probleem?

12 september 2017

Van gemeenten wordt verwacht dat zij integrale hulp en ondersteuning bieden in het sociaal domein. Om dit in praktijk te …

Jeugd

Lees meer

Jeugdhulp en eigen kracht

9 augustus 2017

Is automatisch sprake van voldoende ‘eigen kracht’ als ouders al jaren de benodigde jeugdhulp leveren en daar dus kennelijk in …

Jeugd

Lees meer