Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Asielstatushouders en bijstand in natura

4 juli 2018

Op maandag 2 juli jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Kamerbrief gestuurd waarin hij zijn …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Geldt de Wet taaleis ook voor een inburgeringsplichtige

17 februari 2016

De volgende vraag wordt vaak op onze juridische helpdesk en cursus Wet taaleis gesteld: geldt de Wet taaleis ook voor …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

De kostendelersnorm in de bijstand en het zelfzorgarrangement voor vergunninghouders

2 december 2015

Staatssecretaris Klijnsma roept in de tweede Verzamelbrief van 2015 gemeenten op om de kostendelersnorm niet toe toe passen in situaties …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Nagenoeg een dode letter voor bijstandsgerechtigen die inburgeringsplichtig zijn (geweest)

7 oktober 2015

De Wet taaleis heeft nauwelijks impact op bijstandsgerechtigen die inburgeringsplichtig zijn (geweest). In ieder geval moeten gemeenten terughoudend en supervoorzichtig …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Over de verschillen met de Wet inburgering en wat beide wetten met elkaar verbindt

24 september 2014

De Wet inburgering krijgt er een broertje bij. Net als de Wet inburgering zal de Participatiewet een inburgeringsverplichting gaan bevatten, …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Inburgeren is voortaan aan de mensen zelf

13 februari 2013

Wie vanaf 1 januari 2013 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd krijgt, valt onder de nieuwe Wet Inburgering. Gezinsvormers, gezinsherenigers… iedereen …

Inburgering, Wmo

Lees meer