Gemeenten streven binnen het gemeentelijk sociaal domein naar integraal werken en maatwerk, maar lopen daarbij regelmatig tegen knelpunten aan of situaties waarin de wet geen oplossing biedt.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Hans Nacinovic
Bestemd voor
 • (senior) Consulenten
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers

Er zijn verschillende invalshoeken van waaruit we kijken naar het leveren van maatwerk.

Een bekende methodiek is bijvoorbeeld de Omgekeerde toets. Deze methodiek start met het kijken wat de klant nodig heeft en kijkt in de laatste stap naar de mogelijke wettelijke kaders.

In onze training gaan wij er vanuit dat je dat blijft doen wat je al doet  maar dat je meer kijkt naar alle maatwerkoplossingen die de wetten al bieden en dat je een casus ook integraal kunt bekijken. Schulinck merkt in de praktijk bij haar trainingen maar ook op de helpdesk dat dit vaak vergeten wordt. Belangrijke vragen daarbij zijn dan:

 • Wat speelt er allemaal bij de klant?
 • Is het wel nodig om rigide te zijn en kan je in deze specifieke casus niet buiten de paden denken als je de maatwerkoplossingen toepast?
 • Vraag je alles uit?
 • Neem je niet alleen maar waar?
 • Trek je vervolgens je eigen conclusie?
 • Wat zijn de (maatwerk)mogelijkheden binnen de verschillende wetten in het sociaal domein??
 • Is er sprake van een tijdelijke situatie bij de klant?
 • Is er afstemming mogelijk met andere disciplines?

Schulinck opleidingen is ervan overtuigd dat je het doel van de omgekeerde toets (o.a. maatwerk) ook bereikt als je

 • professionals aanspoort meer naar de klant te kijken; en
 • professionals benadert op inhoud en met inhoudelijke oplossingen komt.
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Invalshoeken op maatwerk:
 • Waar gaat het om? Waarvoor zijn wij er in het sociaal domein?
 • Wat is werken vanuit de bedoeling?
 • Wat is de omgekeerde toets?
 • Zijn dit modetermen of is er daadwerkelijk een verschil met het al langer bekende integrale werken?
 • Welke situaties lenen zich voor een integrale aanpak?
Kaders; kansen en knelpunten:
 • Welke kaders zijn er die je kunt toepassen om integraal te werken en maatwerk te leveren – welke bevoegdheden geeft de wet?
 • Meest voorkomende knelpunten bij het domeinoverstijgend werken. Hoe kun je ondanks deze knelpunten tot de gewenste oplossing komen?
 • Verkennen van mogelijke aanpassingen in beleid om tot meer integraliteit en maatwerk te komen.
Toepassing in de praktijk
Met behulp van casuïstiek wordt er geoefend om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Casussen waaraan gedacht kan worden:
 • Een echtpaar dat vanwege financiële problemen de woning die aangepast is op hun meervoudig gehandicapte kind dreigt te moeten verkopen
 • Een inwoner die na verblijf in de daklozenopvang met begeleiding weer zelfstandig gaat wonen, maar geen middelen heeft om de aangeboden woning in te richten
 • Een mantelzorger die niet is uitgesloten van toepassing van de kostendelersnorm van de Participatiewet
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • heeft u kennis over bij het domein overstijgend werken en het bieden van maatwerk, kijken naar de behoefte van de klant
 • weet u hoe deze kaders ingezet kunnen worden om de gewenste en zo volledig mogelijke oplossing voor de inwoner te realiseren
 • heeft u geleerd waar de meest voorkomende knelpunten zitten bij een integrale, domein overstijgende aanpak en hoe deze aangepakt kunnen worden
 • heeft u kennis hoe u een methodiek als de omgekeerde toets of werken vanuit de bedoeling goed in kan zetten met gebruikmaking van de ruimte in de wet
 • weet u hoe beleid maatwerk kan ondersteunen

mr. Hans Nacinovic

Hans Nacinovic is directeur-eigenaar van auteurs- en adviesbureau De Legibus. Tevens is hij verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Voorheen was hij hoofdredacteur van Grip op Participatiewet. Hij heeft een tiental boeken gepubliceerd over onderwerpen in de sociale zekerheid. Ook is hij vaste annotator bij USZ. Hans Nacinovic doceert frequent in gemeenten.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.