Group Of Female Business Colleagues Having Informal Meeting Around Table In Office Coffee Shop
Nieuw

Participatiewet in balans

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Het wetsvoorstel Participatiewet in balans brengt veel wijzigingen met zich mee. In deze opleiding komen alle wijzigingen uitgebreid aan bod. En wat betekent dit in de praktijk.  


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Kim Brummans
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Klantmanagers/inkomensconsulenten
Beleidsadviseurs
Kwaliteitsmedewerkers
Medewerkers bezwaar en beroep

Tijdens deze opleidingsdag gaan we uit van een minimale ervaring binnen de Participatiewet van 12 maanden.

Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is om meer balans te brengen in de Participatiewet. Er moet meer evenwicht komen tussen bestaanszekerheid, participatie en handhaving. Het wetsvoorstel zet de menselijke maat centraal, gaat uit van vertrouwen en moet de Participatiewet vereenvoudigen. 

De opleiding bevat het volgende:

 • alle wijzigingen in het wetsvoorstel
 • de gevolgen voor de praktijk
 • de samenhang met de andere wetsvoorstellen m.b.t. de Participatiewet, zoals Handhaving sociale zekerheid en Maatwerk bij terugvordering

Leer in 1 dag alle wijzigingen en gevolgen van de Participatiewet in balans. 

Ook interessant

Wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten binnen de Participatiewet? Dan is de opleiding Actualiteitendag Participatiewet wat voor u.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Programma

 • De 3 sporen
  • Wetsvoorstel Participatiewet in balans
  • Herziening Participatiewet op de lange termijn
  • Versterken van de vakkundigheid in de uitvoering van de Participatiewet
 • De wijzigingen, o.a.:
  • uitbreiding ontheffingsmogelijkheden
  • normbedrag bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren
  • herziening maatregelenbeleid
  • harmonisatie inkomstenvrijlating
  • aanpassing transactiesysteem
  • aanpassing vermogensvaststelling
  • bijstand met terugwerkende kracht
  • en alle andere wijzigingen
 • Aan de hand van casuïstiek wordt duidelijk wat dit betekent voor de praktijk.
 • Wat betekent dit voor gemeentelijke beleid?
 • De andere wetsvoorstellen in het kader van de Participatiewet, o.a.:
  • wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid
  • wetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering
  • wetsvoorstel Versterking waarborgfunctie Awb
 • De samenhang van deze wetsvoorstellen met Participatiewet in balans
 • De menselijke maat in relatie tot Participatiewet in balans

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, als het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Wat heb je geleerd aan het einde van de dag:

 • Alle wijzigingen van het wetsvoorstel Participatiewet in balans
 • De gevolgen voor de praktijk
 • De samenhang met andere (hangende) wetsvoorstellen

Docent(en)

Kim Brummans

Al vanaf het begin van de inwerkingtreding van de Participatiewet werk ik met de wet. Ik ken daardoor de wijzigingen die zijn gekomen vanuit de Wwb. Maar ook de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben gespeeld en nu spelen. Ik ben zelf begonnen als klantmanager Participatiewet. Daarna ben ik aan de slag gegaan als beleidsadviseur. Omdat ik werkte bij een adviesbureau heb ik kennis mogen maken binnen meerdere gemeenten.

Na 5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar Wolters Kluwer – Schulinck. Hier heb ik 4 jaar met plezier als senior vakredacteur gewerkt. De focus op de inhoud en ontwikkelingen, in combinatie met mijn ervaring uit de praktijk, maakt dat ik mezelf met trots specialist Participatiewet kan noemen.

Doceren is sinds 2017 een mooi onderdeel van mijn werk. Ik word enthousiast als anderen het vak kan leren. En het mooie is dat ik er zelf ook altijd weer van leer.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Participatiewet.