Voor een specialist is ervaring en kennis vereist. Voor ervaring bestaat geen opleiding, voor kennis wel. Heeft u al wel de ervaring maar wilt u uw kennis verder verdiepen, dan is deze cursus iets voor u.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)

Docent(en) Willy Heesen
Bestemd voor
 • Ervaren bijstandsconsulenten
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep
 • Secretarissen van de Commissie Sociale Zaken
 • Commissieleden

Aan de hand van casuïstiek wordt tijdens deze cursus de hele Participatiewet behandeld in 3 dagen. Wij gaan er vanuit dat u ruime ervaring heeft met de Participatiewet. Het uitgangspunt is de uitvoeringspraktijk. Er worden specifieke onderwerpen uit de Participatiewet behandeld en u wordt getraind om casuïstiek met behulp van de wet en jurisprudentie op te lossen. Na afloop van de opleiding bent u o.a.  op de hoogte van de actualiteit van de Participatiewet, heeft u kennis gekregen van de wettekst en relevante jurisprudentie. Daarnaast bent u in staat juridisch complexe zaken op te lossen.

Als lesmateriaal wordt onder meer gebruik gemaakt van de online kennisbank Schulinck Participatiewet. Indien uw organisatie geen abonnement heeft krijgt u gedurende de hele training toegang tot deze kennisbank. Verder wordt gebruik gemaakt van het boek De bijstand in de praktijk.
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangt u casuïstiek en jurisprudentie om thuis nader te bestuderen en uit te werken en die dan in de les nader wordt besproken. Kortom: een investering die de moeite waard is!

Veel interactie. Cursusleider was zeer kundig. Alle facetten van de Participatiewet wel zo'n beetje gehad.

Opleiding Specialist Participatiewet | Dhr. R. Lekatompessy | Case manager, Consultant, Klantmanager | Opleiding afgerond op 19-3-2019 | Beoordeling: 8

De docent is kundig en weet de materie goed over te brengen. Hij is daarbij toegankelijk en voelt je vrij om vragen te stellen.

Opleiding Specialist Participatiewet | Mevr. J. Lensvelt | Juridisch Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 19-3-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma 

Dag 1:
 • Begripsbepaling
 • Aanvraag
 • Kring van rechthebbenden
 • Algemene bijstand / Kostendelersnorm

Dag 2:
 • Bijzondere bijstand / Individuele inkomenstoeslag
 • Middelen (inkomen en vermogen)
 • Vormen van bijstand
 • Verplichtingen

Dag 3:
 • Handhaving
 • Maatregel en boete
 • Terugvordering en verhaal
 • Rechtsbescherming
 • Voorbereiding
Van u wordt verwacht dat u thuis de theorie bestudeert en de opdrachten maakt, zodat de lestijd optimaal gebruikt kan worden voor de verdieping van de Participatiewet en een maximaal rendement wordt bereikt in slechts drie dagen. De opleiding wordt ondersteund door een digitale leeromgeving en het boek De bijstand in praktijk.

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangt u casuïstiek om thuis nader te bestuderen en uit te werken en die dan in de les nader wordt besproken.
Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de les uw eigen casuïstiek in te brengen. Deze casuïstiek kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Per les wordt ongeveer 8 - 10 uur per week aan voorbereidingstijd gevraagd.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de opleiding:

 • bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de Participatiewet  
 • heeft u inhoudelijke kennis van de wettekst en relevante jurisprudentie
 • bent u in staat met de opgedane kennis en vaardigheden juridisch complexe zaken op te lossen

Willy Heesen

Willy Heesen is uw docent. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het gemeentelijke sociale domein en met de bijstandswet. Hij werkt als jurist bij de gemeente Enschede en is vanaf 1995 tevens werkzaam als zelfstandig trainer/ docent op het gebied van de sociale zekerheid. Ook voor Schulinck verzorgt hij diverse trainingen waaronder de cursus Specialist PW, Bijzondere Bijstand en de basiscursus PW. Willy is verder een van de auteurs van het boek “De bijstand in praktijk”.

Als docent wordt Willy gewaardeerd om zijn inhoudelijke kennis, de wijze van presenteren en de kwaliteit om complexe materie helder te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.499,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief, het boek De bijstand praktijk, toegang tot Grip op Participatiewet (mocht u dit niet hebben) tijdens de cursus en catering. 
Voor de training is het gebruik van een laptop/tablet noodzakelijk

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.