Opinies

Thumbnail of post #305091

Maak een toekomstplan voor de jeugdige met begeleiding die 18 jaar wordt

21 juni 2023

Begeleiding op grond van de Jeugdwet stopt bij 18 jaar. Het is niet mogelijk om dit als verlengde jeugdhulp in …

Thumbnail of post #305000

Een dunne lijn tussen de inlichtingenplicht en medewerkingsplicht

14 juni 2023

Een bijstandsgerechtigde die geen bankafschriften inlevert als de gemeente dit vraagt, schendt de medewerkingsplicht. Een bijstandsgerechtigde die inkomsten uit arbeid …

Thumbnail of post #304942

Voorbereidingsbesluit genomen? Opletten geblazen met de aanhoudingsplicht!

12 juni 2023

Marloes wil graag een woning bouwen. Ze dient een aanvraag voor een bouwvergunning in. Het college van B&W geeft aan …

Thumbnail of post #304879

Vergeet het voorstel voor eenvoudigere geschilbeslechting in de Wmo niet

7 juni 2023

Zoals het er nu naar uitziet wordt het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet ingediend bij de Tweede Kamer. De verwachting is …

Thumbnail of post #304779

Energietoeslag: met digitale formulieren kan de gemeente het wél aan

31 mei 2023

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel tijdelijke nieuwe taken bij gekregen. Diverse crisissen leverden uitvoeringsvragen op als TONK, Tozo, …

Thumbnail of post #304676

Effectieve schuldhulpverlening: Een samenspel van het bestuursrecht en het privaatrecht

24 mei 2023

Schuldhulpverlening draait om het ondersteunen van inwoners bij het oplossen van hun schulden. Om dit te kunnen doen, spelen zowel …

Thumbnail of post #304631

Warmtepompen (en airco’s) vanaf 1 januari 2024

22 mei 2023

Warmtepompen en airco’s zijn nodig om comfortabel te kunnen wonen. Een goed binnenklimaat is niet alleen gezonder, maar verbetert ook …

Thumbnail of post #304400

Terug van weggeweest: de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015

10 mei 2023

Als een duveltje uit een doosje. Zonder aankondiging, zonder tekenen die erop wijzen. Maar daar is hij dan, opgenomen in …

Thumbnail of post #304307

Nieuwe kaders op komst voor handhaving binnen de Participatiewet

3 mei 2023

Er is een nieuw (concept)wetsvoorstel in aantocht dat een einde maakt aan het huidige boetestelsel binnen de Participatiewet: het wetsvoorstel …

Thumbnail of post #304302

Participatie? Denk aan onze Rijksmonumenten!

1 mei 2023

Voor mij geen gemeente zonder cultureel erfgoed! Dat bewijst de restauratie en het herbestemmen van het ‘Ald Weishoès’ in Venlo …

Thumbnail of post #304094

Vroege start: Goed voor inburgeringsplichtigen en gemeenten!

19 april 2023

Een vroege start. De tijd in het AZC niet verspillen. Dat was de slogan voor het nieuwe inburgeren. Toch hadden …

Thumbnail of post #304053

Definitieve inwerkingtreding Wkb op 1 januari 2024: hoe nu verder?

17 april 2023

Na de stemming van 14 maart 2023 over de inwerkingtreding van de Omgevingswet staat nu ook definitief vast dat de …