Opinies

Maatregelen VNG beheersen extra kosten abonnementstarief niet

2 december 2020

Sinds dit jaar is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief …

Wmo

Lees meer

Meneer Bobek, de belanghebbende, het relativiteitsbeginsel en de onderdelentrechter

26 november 2020

Alleen een belanghebbende kan bezwaar of beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Het systeem van rechtsbescherming is daarmee in de basis eenvoudig …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een participatieplaats leidt niet tot een arbeidsovereenkomst

25 november 2020

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving, artikel 7:610 BW. …

Participatiewet

Lees meer

Hardnekkige misverstanden rondom het pgb in de Jeugdwet

18 november 2020

Door vragen die wij van gemeenten ontvangen merken we dat zo’n 6 jaar na invoering van de Jeugdwet nog altijd …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Minderjarige vreemdelingen

11 november 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel zijn vreemdelingen vanaf zestien jaar oud in principe inburgeringsplichtig, zo volgt uit artikel 3 Wet inburgering …

Inburgering

Lees meer

De risico’s van opgewekt vertrouwen

5 november 2020

Stel: een ambtenaar van het cluster vergunningverlening mailt aan een burger dat hij zonder vergunning een garage mag bouwen. Jaren …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Gratis’ mondkapjes voor minima?

4 november 2020

Steeds meer gemeenten verstrekken ‘gratis’ mondkapjes voor minima.¹ Ook de FNV pleit voor gratis mondkapjes voor mensen met de laagste …

Participatiewet

Lees meer

Is gebruik van Suwinet door schuldhulpverleners toegestaan?

28 oktober 2020

Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Daarmee heb je als schuldhulpverlener meer mogelijkheden …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Anoniem procederen bij de bestuursrechter

22 oktober 2020

Veel gemeenten zijn terughoudend met het openbaar maken van persoonsgegevens. Terecht, want strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Individuele studietoeslag

21 oktober 2020

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de individuele studietoeslag en de toekomstige …

Participatiewet

Lees meer

Zorgplicht en jeugdhulp

14 oktober 2020

De kinderombudsman heeft naar aanleiding van een onderzoek over passend onderwijs eind september een rapport uitgebracht. Conclusie van het rapport …

Jeugd

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding in het sociaal domein

7 oktober 2020

Gemeenten krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met (bijzondere) persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overheidstaak goed …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer