Opinies

Thumbnail of post #291829

Evenredigheid in het omgevingsrecht

26 juli 2021

Op 7 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1468) hebben de advocaten-generaal Widdershoven en Wattel de Afdeling bestuursrechtspraak geadviseerd over de toepassing van het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #291609

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Een paar wetten binnen het ‘Schulinck sociaal domein’ verplichten gemeenten om boetes op te leggen als inwoners zich niet houden …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #291627

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Op 26 mei 2021 oordeelt de CRvB dat de gemeente bij het onderzoek naar de eigen kracht niet mag toetsen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #291488

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

8 juli 2021

Zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft het gedogen van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen geleid tot problematische situaties op …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #291454

Nepaccounts

7 juli 2021

Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten nepaccounts gebruiken om hun burgers te monitoren. Het gebruik van deze tools bevindt zich …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #291263

De Wmo-melding bij een verhuizing

30 juni 2021

Een verhuizing brengt voor iedereen het nodige gedoe met zich mee. Voor inwoners met een Wmo-voorziening is dit soms nog …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #291111

De nieuwe Wet inburgering 2021

23 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten zijn op dit moment druk in de weer …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #290936

Evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het omgevingsrecht

17 juni 2021

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) en het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #290902

Naderende wijzigingen in de loonkostensubsidie

16 juni 2021

Met betrekking tot het verstrekken van een loonkostensubsidie in de Participatiewet gaat het nodige veranderen. Het doel hiervan is het …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #290715

De gemeente moet de gegevens in een jeugdhulpdossier vernietigen

9 juni 2021

De gemeente mag bij de uitvoering van de Jeugdwet persoonsgegevens verwerken. De betrokkene (bijvoorbeeld een ouder) kan de gemeente vragen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #290460

Studietoeslag en uitsluiting doelgroepen

2 juni 2021

Studietoeslag is bedoeld voor mensen met een structurele medische beperking die helemaal niets kunnen bijverdienen. De voorwaarden voor het recht …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #290229

Toezichthouden en AVG

27 mei 2021

Het gemeentebestuur is, samen met de andere overheidsbesturen, verantwoordelijk voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering …

Omgevingsrecht

Lees meer