Tijdig informeren over de afloop van een indicatie

25 september 2019

Een brief van minister De Jonge (VWS) waarin hij aangeeft dat gemeenten cliënten tijdig moeten informeren over de afloop van …

Wmo

Lees meer

De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger

28 augustus 2019

Cliënten met een aanspraak op de Wlz (Wet langdurige zorg) ontvangen over het algemeen alle hulp die zij nodig hebben …

Wmo

Lees meer

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

24 juli 2019

In 2015 bracht de commissie Toekomst beschermd wonen in opdracht van de VNG een advies uit. Dit advies draagt de …

Wmo

Lees meer

Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet

5 juni 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) maakte in oktober 2018 korte metten met de ‘zuivere’ resultaatgerichte indicering voor hulp bij …

Wmo

Lees meer

Het abonnementstarief: geen ontsnappen meer aan

8 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering van het abonnementstarief van € 19,- …

Wmo

Lees meer

Behandeling mogelijk? Wat betekent dit voor de Wmo?

10 april 2019

Stel: een cliënt meldt zich bij de Wmo met het verzoek om diverse woningaanpassingen en een scootmobiel vanwege chronische pijnklachten. …

Wmo

Lees meer

Scootmobiel op Marktplaats

20 maart 2019

Voor de aanschaf van een scootmobiel wordt een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend. Twee jaar later staat de hiermee aangeschafte scootmobiel …

Wmo

Lees meer

Aanscherping afbakening Wlz – Wmo 2015

27 februari 2019

Heeft iemand een Wlz-indicatie voor verblijf in een Wlz-instelling en daarmee samenhangende zorg, dan betekent dit níet dat een Wmo-aanvraag …

Wmo

Lees meer

Nieuwe regeling: Vergoeding hulp uit sociaal netwerk

23 januari 2019

Met ingang van 1 mei 2019 kunnen budgethouders een ‘symbolisch laag bedrag’ betalen aan personen die hulp verlenen vanuit het …

Wmo

Lees meer

Right to Challenge, mogelijkheden en belemmeringen

5 december 2018

Bewoners die een uitleenpunt voor scootmobiels opzetten, een zwembad beheren, de straat of de herinrichting van een straat overnemen van …

Wmo

Lees meer

Resultaatgericht indiceren in de Wmo en Jeugdwet

7 november 2018

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een belangrijke uitspraak …

Wmo

Lees meer

Moeilijk objectiveerbare voorzieningen

10 oktober 2018

Bij de uitvoering van de Wmo is een moeilijk objectiveerbare aandoening (MOA) al langer een begrip. Onlangs heeft de rechtbank …

Wmo

Lees meer