Right to Challenge, mogelijkheden en belemmeringen

5 december 2018

Bewoners die een uitleenpunt voor scootmobiels opzetten, een zwembad beheren, de straat of de herinrichting van een straat overnemen van …

Wmo

Lees meer

Resultaatgericht indiceren in de Wmo en Jeugdwet

7 november 2018

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een belangrijke uitspraak …

Wmo

Lees meer

Moeilijk objectiveerbare voorzieningen

10 oktober 2018

Bij de uitvoering van de Wmo is een moeilijk objectiveerbare aandoening (MOA) al langer een begrip. Onlangs heeft de rechtbank …

Wmo

Lees meer

Een voorzienbare beperking in de Wmo-verordening

17 september 2018

Een van de doelen van de Wmo 2015 is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen …

Wmo

Lees meer

Maatwerk versus objectieve normen

29 augustus 2018

De roep om maatwerk in het sociaal domein wordt steeds groter. Maar dat is best lastig! Laat u alle regels los …

Wmo

Lees meer

Ontwikkelingen abonnementstarief Wmo

25 juli 2018

Velen van jullie zullen al over het abonnementstarief gelezen of gehoord hebben. Eind 2017 kondigde de Minister van VWS deze …

Wmo

Lees meer

Beschikken in resultaatsgebieden onder de Wmo 2015

20 juni 2018

Veel gemeenten beschikken Wmo begeleiding of huishoudelijke hulp in resultaatgebieden. Dit houdt in dat in de beschikking aan de cliënt …

Wmo

Lees meer

Het Wmo-verslag: Less is more

30 mei 2018

Niet lang geleden las ik een aantekening van een cliënt op een (onderzoeks)verslag: “Veel-, niet relevante, informatie”. En na lezing …

Wmo

Lees meer

Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo in het kort

23 mei 2018

Voor het jaar 2018 hebben de VNG en het Verbond van Verzekeraars weer een overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning …

Wmo

Lees meer

Voorkom spijt van uw respijtbeleid

21 maart 2018

Het belang van goede mantelzorgondersteuning lijkt vanzelfsprekend. Toch blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘De Wmo 2015 in de praktijk”, …

Wmo

Lees meer

Financiële tegemoetkoming Wmo: terug van weg geweest

21 februari 2018

Ook onder de Wmo 2015 blijft het mogelijk een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Dat is de verassende uitkomst van 2 …

Wmo

Lees meer

Het persoonsgebonden budget en het minimumloon

24 januari 2018

De wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) per 1 januari 2018 betekent dat het recht op minimumloon en …

Wmo

Lees meer