Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet

5 juni 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) maakte in oktober 2018 korte metten met de ‘zuivere’ resultaatgerichte indicering voor hulp bij …

Wmo

Lees meer

Het abonnementstarief: geen ontsnappen meer aan

8 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering van het abonnementstarief van € 19,- …

Wmo

Lees meer

Behandeling mogelijk? Wat betekent dit voor de Wmo?

10 april 2019

Stel: een cliënt meldt zich bij de Wmo met het verzoek om diverse woningaanpassingen en een scootmobiel vanwege chronische pijnklachten. …

Wmo

Lees meer

Scootmobiel op Marktplaats

20 maart 2019

Voor de aanschaf van een scootmobiel wordt een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend. Twee jaar later staat de hiermee aangeschafte scootmobiel …

Wmo

Lees meer

Aanscherping afbakening Wlz – Wmo 2015

27 februari 2019

Heeft iemand een Wlz-indicatie voor verblijf in een Wlz-instelling en daarmee samenhangende zorg, dan betekent dit níet dat een Wmo-aanvraag …

Wmo

Lees meer

Nieuwe regeling: Vergoeding hulp uit sociaal netwerk

23 januari 2019

Met ingang van 1 mei 2019 kunnen budgethouders een ‘symbolisch laag bedrag’ betalen aan personen die hulp verlenen vanuit het …

Wmo

Lees meer

Right to Challenge, mogelijkheden en belemmeringen

5 december 2018

Bewoners die een uitleenpunt voor scootmobiels opzetten, een zwembad beheren, de straat of de herinrichting van een straat overnemen van …

Wmo

Lees meer

Resultaatgericht indiceren in de Wmo en Jeugdwet

7 november 2018

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn: de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een belangrijke uitspraak …

Wmo

Lees meer

Moeilijk objectiveerbare voorzieningen

10 oktober 2018

Bij de uitvoering van de Wmo is een moeilijk objectiveerbare aandoening (MOA) al langer een begrip. Onlangs heeft de rechtbank …

Wmo

Lees meer

Een voorzienbare beperking in de Wmo-verordening

17 september 2018

Een van de doelen van de Wmo 2015 is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen …

Wmo

Lees meer

Maatwerk versus objectieve normen

29 augustus 2018

De roep om maatwerk in het sociaal domein wordt steeds groter. Maar dat is best lastig! Laat u alle regels los …

Wmo

Lees meer

Ontwikkelingen abonnementstarief Wmo

25 juli 2018

Velen van jullie zullen al over het abonnementstarief gelezen of gehoord hebben. Eind 2017 kondigde de Minister van VWS deze …

Wmo

Lees meer