Opinies

Thumbnail of post #294926

Betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de GGZ dagbesteding?

15 december 2021

GGZ-aanbieders geven bij gemeenten aan dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ambulante dagbesteding die zij naast behandeling leveren aan inwoners binnenkort niet …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #293562

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #292811

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #292251

Tegemoetkoming voor gebruik auto

25 augustus 2021

Regelmatig verwijderen gemeentes een tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto uit hun beleid. Maar het verwijderen van deze …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #291263

De Wmo-melding bij een verhuizing

30 juni 2021

Een verhuizing brengt voor iedereen het nodige gedoe met zich mee. Voor inwoners met een Wmo-voorziening is dit soms nog …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #289048

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #288866

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Aan een inwoner met een halfzijdige verlamming verstrekt de gemeente een scootmobiel. Na een aantal jaren verbetert de gezondheid van …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #287875

Letselschade: Wmo voorziening of verzekeringsclaim?

10 maart 2021

Het is mogelijk dat iemand Wmo ondersteuning nodig heeft vanwege beperkingen die door de schuld van een ander zijn ontstaan. …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #287254

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #286851

Overgangsregeling voor continuering van zorg bij overstap naar Wlz-ggz

27 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (hierna Wlz) opengesteld voor mensen die hun leven lang intensieve ondersteuning …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #285964

Switchen tussen dagbesteding en beschut werk. Simpel?

16 december 2020

Mensen op een dagbestedingsplek die zich kunnen ontwikkelen, zetten de stap naar (beschut) werk vaak niet. Dit is daarom ook …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #285562

Maatregelen VNG beheersen extra kosten abonnementstarief niet

2 december 2020

Sinds dit jaar is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief …

Wmo

Lees meer