Opinies

Thumbnail of post #299028

Hulpmiddelen voor alle Wlz-gerechtigden onder de Wlz; schrap artikel 8.6a Wmo 2015

27 juli 2022

Enkele weken geleden zei minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) toe dat Wlz-gerechtigden die naar een Wlz-instelling verhuizen, hulpmiddelen thuis …

Thumbnail of post #298538

Wmo-woonvoorzieningen in doelgroepgebouwen

29 juni 2022

Herinner je jezelf de WK finale van Nederland? Of Sven Kramers beruchte wissel op de Olympische spelen? Beide momenten komen …

Thumbnail of post #297288

Ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne

20 april 2022

We kennen allemaal de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. Voor ons niet voor te stellen dat je land in oorlog is …

Thumbnail of post #296647

Algemeen gebruikelijke voorzieningen bij schulden

23 maart 2022

Bernhard vraagt bij de gemeente een fiets met lage instap aan. Hij kan door beenklachten niet goed meer opstappen op …

Thumbnail of post #296241

De hulphond en andere niet effectief bewezen hulpvormen: uitgesloten of niet?

2 maart 2022

Begin dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep (Raad) meerdere uitspraken gedaan over de hulphond. In de uitspraken speelt …

Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Thumbnail of post #295657

Maaltijdvoorzieningen mogelijk niet meer algemeen gebruikelijk

2 februari 2022

Voorheen kon het gebruik van een maaltijdservice een algemeen gebruikelijke voorziening zijn. Dit blijkt uit verschillende uitspraken van de Centrale …

Thumbnail of post #294926

Betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de GGZ dagbesteding?

15 december 2021

GGZ-aanbieders geven bij gemeenten aan dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ambulante dagbesteding die zij naast behandeling leveren aan inwoners binnenkort niet …

Thumbnail of post #293562

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste …

Thumbnail of post #292811

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Thumbnail of post #292251

Tegemoetkoming voor gebruik auto

25 augustus 2021

Regelmatig verwijderen gemeentes een tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto uit hun beleid. Maar het verwijderen van deze …

Thumbnail of post #291263

De Wmo-melding bij een verhuizing

30 juni 2021

Een verhuizing brengt voor iedereen het nodige gedoe met zich mee. Voor inwoners met een Wmo-voorziening is dit soms nog …