Nieuws Inburgering

Thumbnail of post #7811

Internetconsultatie nieuwe Wet inburgering

29 juni 2019

Het wetsvoorstel nieuwe Wet inburgering ligt ter internetconsulatie. De sluitingsdatum voor reacties op het wetsvoorstel is 7 augustus 2019.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #7792

Sturen op snelheid en tijdigheid in asielprocedure door wachttijden te bekorten

4 juni 2019

De sleutel voor het versnellen van asielprocedures ligt in de uitvoering; er moet tastbaar worden gestuurd op snelheid en tijdigheid …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #7779

‘Snel verder praten over inburgeringsplannen’

23 mei 2019

Vluchtelingenwerk Nederland wil dat gemeenten en minister Wouter Koolmees snel weer gaan praten over het nieuwe inburgeringsbeleid. "We kunnen niet …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8827

Geen inburgering, dan geen verblijfsvergunning

26 april 2019

Vreemdelingen die hun inburgeringsexamen niet halen, hebben ook geen recht op een vergunning voor een voortgezet verblijf in Nederland. Dat …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8826

Fors minder asielzoekers krijgen status

25 april 2019

Nederland heeft vorig jaar 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8820

Amsterdam laat statushouders snel doorstromen

17 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #9833

Kwetsbaarheid minderjarige vreemdeling

16 april 2019

De zeventienjarige Soufian vlucht zonder ouders vanuit Afghanistan naar Nederland en vraagt hier asiel aan. Hij wordt gehoord door de …

Inburgering, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #8811

Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden

8 april 2019

De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8804

Taakstelling huisvesting vergunninghouders omlaag

27 maart 2019

Het aantal vergunningshouders dat gemeenten in de eerste helft van dit jaar moet huisvesten, wordt verlaagd van 8.000 naar 6.000. …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8791

Vrijstelling inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie

11 maart 2019

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8779

40 miljoen extra voor gemeenten bij inburgering

21 februari 2019

Minister Koolmees (SZW) stelt de komende twee jaar 40 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten, om nu al actief aan de …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #8766

Kamerbrief over uitvoering taaleis en tegenprestatie

17 januari 2019

Staatssecretaris T. van Ark (SZW) roept gemeenten op om snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer