Turken die in Nederland komen wonen, krijgen de plicht om in te burgeren. Het kabinet reageert op de wens van de Tweede Kamer. De nieuwkomers moeten Nederlands leren spreken, mee kunnen doen aan de samenleving en een inburgeringsexamen afleggen.

Een verplichte inburgeringscursus voor Turken leek in strijd met een verdrag tussen de Europese Unie en Turkije uit de jaren zestig. Maar de regels worden inmiddels anders gezien, meldt verantwoordelijk minister Wouter Koolmees aan de Kamer.

De laatste jaren hebben aanzienlijk meer Turken een asielvergunning gekregen in Nederland. De inburgeringsplicht voor Turken komt tegelijkertijd met de nieuwe manier van inburgering voor alle nieuwkomers, naar verwachting vanaf volgend jaar.