Nieuws Inburgering

Thumbnail of post #310858

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

10 juni 2024

Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is …

Thumbnail of post #310855

Adviseur EU-hof: geen boete bij zakken voor inburgeringsexamen

10 juni 2024

Een erkende vluchteling mag niet worden verplicht om bij het zakken voor een inburgeringsexamen het lesgeld terug te betalen of een …

Thumbnail of post #310807

Onderzoek naar inburgering van statushouders zonder eigen woning

6 juni 2024

De Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) onderzoekt samen met drie andere diensten de inburgering van mensen die in Nederland mogen …

Thumbnail of post #310679

Meicirculaire Gemeentefonds 2024

28 mei 2024

In de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 staat hoeveel geld het Rijk dit jaar aan gemeenten verstrekt voor de ELIP-groep en voor maatschappelijke …

Thumbnail of post #310563

Reflectie op het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots

23 mei 2024

De plannen en voorstellen in het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots van PVV, VVD, NSC en BBB hebben gevolgen voor …

Thumbnail of post #310517

Ombudsmannen willen dat overheid vaker contact met burgers zoekt

21 mei 2024

De overheid moet vaker persoonlijk contact met burgers opzoeken. Dat schrijven de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman in …

Thumbnail of post #310514

Eerste nieuwe Europese AI-regels over halfjaar van kracht

21 mei 2024

De nieuwe EU-regels voor kunstmatige intelligentie (AI) gaan dit jaar niet meer in. De verboden op de gevaarlijkste toepassingen worden …

Thumbnail of post #310014

Internetconsultatie wijziging Besluit Inburgering 2021 van start

29 april 2024

In de Wet inburgering 2021 (Wi2021) zijn een aantal knelpunten geconstateerd door uitvoeringspartijen. De wijzigingen die worden voorgesteld in het …

Thumbnail of post #309969

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over ‘derdelanders’ uit Oekraïne

25 april 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in een verwijzingsuitspraak van vandaag zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan …

Thumbnail of post #309768

Met spoed tijdelijke gemeentelijke opvang nodig voor asiel

16 april 2024

Er is sprake van een urgente situatie in de asielopvang. Veel tijdelijke locaties sluiten, er worden te weinig nieuwe locaties …

Thumbnail of post #309586

Meeste statushouders konden niet starten met inburgering in 2022

8 april 2024

Van de 19 duizend asielmigranten (statushouders) die in 2022 inburgeringsplichtig waren onder de Wet inburgering 2021, had ruim zeventig procent …

Thumbnail of post #309537

Van der Burg meldt gemeenten: opvang derdelanders stoppen mag

4 april 2024

Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van derdelanders uit Oekraïne vanaf 2 april "hebben dit rechtmatig en juist gedaan", …