Nieuws Inburgering

Oefenomgeving leerbaarheidstoets

20 januari 2022

Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets …

Inburgering

Lees meer

Btw voor taken inburgering claimen bij BTW-compensatiefonds

11 januari 2022

Per 2022 ligt de regie rond inburgering bij gemeenten. De VNG heeft de Belastingdienst gevraagd of en in hoeverre gemeenten …

Inburgering

Lees meer

Afstemmen handhaving Wet inburgering 2021 en Participatiewet

6 januari 2022

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is het duale karakter van inburgeringstrajecten: het leren van de taal en participeren …

Inburgering

Lees meer

Handvatten voor inrichten toezichtstaken Wet inburgering

6 januari 2022

Hoe kunt u het toezicht op de verschillende elementen van de Wet inburgering 2021 het beste vormgeven? Welke rol speelt …

Inburgering

Lees meer

Nieuw inburgeringsstelsel van start

21 december 2021

Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers …

Inburgering

Lees meer

Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

16 december 2021

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is …

Inburgering

Lees meer

Tijdlijn contactmomenten met asielstatushouders beschikbaar

14 december 2021

Gemeenten, de IND, het COA en DUO hebben tijdens het inburgeringsproces op verschillende momenten contact met inburgeraars. Om klantmanagers (meer) …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Asielopvang in acute nood: kabinet geeft aanwijzing

14 december 2021

Er is sprake van een acute noodsituatie in de asielopvang in Nederland. Door stokkende uitstroom en hoge instroom komt het …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Doen wat werkt: gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

13 december 2021

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Mr. Denise Last, vakredacteur Participatiewet en Inburgering

13 december 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? De afstudeerrichting van mijn studie rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen was …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Gemeenten krijgen geld voor woningen voor 800 statushouders

9 december 2021

Het kabinet geeft dertien gemeenten geld om in de komende twee jaar woonruimte te regelen voor achthonderd mensen met een verblijfsvergunning. …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Eerste gemeenten krijgen geld voor huisvesting aandachtsgroepen

6 december 2021

Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen. Met een financiële bijdrage uit …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer