Nieuws Inburgering

Thumbnail of post #301904

Rechter: nareisbeperking onwettig, Syrisch gezin mag herenigd

6 december 2022

De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken, kent geen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301762

VNG-inbreng: visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen

28 november 2022

Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301640

Ketenplan inburgering (2022-2025)

22 november 2022

Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301321

Gemeenten eindelijk aan het stuur bij de inburgering

7 november 2022

Gemeenten zijn dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Wet inburgering 2021. Zij willen inburgeraars – statushouders én …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300974

Webinar inburgering: Help, mijn inburgeringscliënt volgt een opleiding!

20 oktober 2022

Help, mijn inburgeringscliënt volgt een opleiding! Moet ik nu een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vaststellen? Of mag ik …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300954

Adviesraad: geef statushouder weer voorrang bij huisvesting

20 oktober 2022

Gemeenten moeten vluchtelingen met een verblijfsstatus weer voorrang geven bij de toewijzing van een huurhuis. Het kabinet moet die verplichting …

Participatiewet, Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #300747

Totstandkoming Wet inburgering onderzocht

11 oktober 2022

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300679

Besluit Inburgering 2021 voor beschikkingen SPUK aangepast

6 oktober 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft enkele bepalingen over de specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten in het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300604

De Inburgeringspodcast

3 oktober 2022

Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300590

Statushouders wekenlang op wachtlijst voor inburgeringscursus

3 oktober 2022

Het aantal inburgeraars is volgend jaar veel hoger dan waar tot toe nu rekening mee werd gehouden. Nu al moeten …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300373

Begroting SZW 2023 – Participatiewet en Inburgering

20 september 2022

De miljoenennota 2023 is verschenen. Voor de Participatiewet en Inburgering zijn onder andere de volgende items van belang. Participatiewet Het …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299902

Kabinet belooft gemeenten geld en steun voor asielaanpak

29 augustus 2022

Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio's en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. …

Inburgering

Lees meer