Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen onvoldoende begeleiding als zij vanuit de opvang naar een eigen woning verhuizen. Bij vier op de vijf vergunninghouders vindt geen overdrachtsgesprek plaats tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente. Dit blijkt uit ongepubliceerd onderzoek van het COA onder ruim 2500 vergunninghouders, waar NRC over schrijft.

De resultaten staan haaks op afspraken van het COA en de gemeenten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het risico” is dat de inburgering van vergunninghouders “suboptimaal verloopt”, schrijft het COA in een intern memo van oktober dit jaar.

Volgens het onderzoek van het COA zijn er “belemmerende factoren” waardoor een overdrachtsgesprek ontbreekt. Voor gemeenten kost het veel tijd: afgelegen azc’s zijn ver rijden voor de klantmanagers. COA-medewerkers weten niet goed welke informatie zij mogen delen met de gemeente in verband met privacyregels. Het COA zegt bezig te zijn met een plan van aanpak.