Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is zo nijpend dat mensen mogelijk in evenementenhallen moeten worden ondergebracht. De opvang zit vol, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Er zijn 1800 extra plekken nodig, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten dat de afgelopen jaren asielzoekers opving, is nog niet bereid gevonden om onderdak te blijven bieden. En de bijna duizend extra plekken in recreatiepark Duinrell vervallen eind maart.

“Opvang in reguliere locaties verdient nadrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van evenementenhallen”, laat het COA weten. Het hoopt gemeenten zover te krijgen extra plaats te realiseren.
Er komen de laatste tijd meer asielzoekers naar Nederland dan voorheen. Bovendien duurt het lang voor ze weten of ze mogen blijven en is het door de woningnood moeilijk om huizen voor hen te vinden.