Asielzoekers uit veilige landen, die vrijwel geen kans maken op asiel in Nederland, moeten voortaan altijd in een versnelde procedure terechtkomen. Daarmee kan hun aanvraag in enkele weken afgedaan worden en komen ze bovendien niet meer in een normaal asielzoekerscentrum terecht. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland voor in een brief die het vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Op dit moment kunnen de aanvragen via de zogeheten Dublin-claims nog maandenlang gerekt worden, wat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veel tijd en capaciteit kost en bovendien tot gevallen van overlast leidt in en rond de opvangcentra. “De procedure is bedoeld voor mensen die echt gevaar lopen, maar zij worden de dupe van de overlast die door een kleine groep asielzoekers uit veilige landen wordt veroorzaakt”, stelt de organisatie.

VluchtelingenWerk, dat asielzoekers bij binnenkomst in Nederland ondersteunt, wil voortaan dat voor ’veiligelanders’ alleen nog maar de versnelde procedure wordt toegepast. Dat traject duurt gemiddeld maar vier weken.