Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren ze de verantwoordelijkheid voor het nieuwe inburgeringsstelsel op zich te nemen. Dat zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het dossier, in Trouw. Hij reageert op een onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van zowel het ministerie van Sociale Zaken als de VNG.

Hieruit blijkt dat de minister volgens de gemeenten te weinig geld uittrekt om de plannen goed uit te voeren. “Die uitkomst is helder”, zegt Heijkoop. “Als het Rijk taken overdraagt, moeten daarvoor voldoende middelen onze kant op komen. Ik zal niet ontkennen dat er bij gemeenten argwaan is. Gemeenten hebben het lastig omdat taken die eerder naar ons zijn overgeheveld voor flinke tekorten zorgen.”

Volgens Heijkoop zijn er behalve over het geld nog een aantal zaken waar ministerie en VNG over discussiëren. “Wat we bijvoorbeeld ook niet willen is dat het ministerie allerlei aanvullende regels maakt die gemeenten weer belemmeren hun werk goed te doen. Ook dat is een belangrijk punt.”