Asielzoekers die nog wachten op hun verblijfsvergunning maar hoogstwaarschijnlijk asiel krijgen in Nederland moeten eerder aan het werk, vinden regeringspartijen CDA en D66. Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers moeten er actiever voor zorgen dat asielzoekers eerder gaan werken of leren.

De gemiddelde asielaanvraag duurt tussen de tien en elf maanden, maar na zes maanden mogen asielzoekers aan het werk, hoewel dat vaak een stuk langer duurt. Het coa zou daarom banenmarkten kunnen organiseren en standaard werkgesprekken kunnen voeren tijdens de asielprocedure, opperen de partijen. Ook kunnen gemeenten afspraken met ondernemers maken die mogelijk werk hebben voor de asielzoekers.

Juist nu er veel vacatures open staan, moet hier op worden ingezet, vinden het CDA en D66. “Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk integreren en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij”, zegt CDA-Kamerlid René Peters. “De werkvloer is daarvoor het ideale begin”, voegt D66-Kamerlid Jan Paternotte toe.

Voor asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze uit een veilig land komen, geldt dit niet. “Die moeten juist zo snel mogelijk het land uit”, zegt Peters.

Bron: ANP