Alle opleidingen binnen het Jeugddomein hebben de SKJ-erkenning ontvangen:

Actualiteiten Jeugdwet
PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet
De Jeugdwet & Awb: van onderzoek tot besluit
Privacy in het jeugddomein – AVG
Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten
Tweedaagse specialist Jeugdwet
Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Opleidingen Jeugd
Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen. Wij praten u bij over de laatste actuele stand van zaken. Daarnaast  behandelen wij veel casuïstiek. De opleidingen van Schulinck zijn uniek, omdat ons team van experts dagelijks vele vragen beantwoorden van klanten op onze juridische helpdesk. Hierdoor heeft Schulinck een uitstekende koppeling tussen theorie en praktijk. Wij bieden zowel open markt trainingen als ook incompany opleidingen. De SKJ-punten zijn ook toepasbaar op onze Incompany trainingen.

Afbeelding

Alle opleidingen van Schulinck hebben naast de SKJ-erkenning ook de Cedeo-erkenning met een gemiddelde klanttevredenheid van 9,5!