Dat zou ik nou wel eens willen weten

27 september 2017

Onderzoeken worden tegenwoordig vaak gebaseerd op registraties en cijfertjes, terwijl de daaruit volgende conclusies ook getrokken (hadden) kunnen worden door …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Minnelijke schuldregeling van 5 jaar

23 augustus 2017

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is een kaderwet. Hij geeft gemeenten weliswaar de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van schuldhulpverlening, maar …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Partners en schulden. Wie betaalt de rekening?

12 juli 2017

Als samenwoners of gehuwden met problematische schulden om hulp vragen bij de gemeente, dan is het aan de schuldhulpverlener om …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Rb A’dam: verzoek breed moratorium niet-ontvankelijk

28 juni 2017

Onlangs verscheen de 1e op rechtspraak gepubliceerde uitspraak over het breed moratorium, dat sinds 1 april dit jaar door gemeenten …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Wijziging breed moratorium heeft grote gevolgen

26 april 2017

Het was een zware bevalling, maar op 1 april is dan eindelijk het breed wettelijk moratorium in werking getreden. Op …

Schuldhulpverlening

Lees meer

De effectiviteit van visie op schuldhulpverlening

29 maart 2017

In een publicatie van Movisie wordt verslag gedaan van het functioneren van 4 teams van sociaal werkers. De conclusies in …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een opmerkelijke uitspraak

22 februari 2017

Afgelopen maand deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een opvallende uitspraak in een opvallende …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Kwijtschelden fraudeboete vanaf nu mogelijk

11 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 heeft het college de mogelijkheid gekregen om een bestuurlijke boete aan het einde van een minnelijke …

Schuldhulpverlening

Lees meer

De toekomstige regresvordering

28 december 2016

Het komt regelmatig voor dat een schuldpakket van een belanghebbende niet alleen bestaat uit zijn eigen schulden, maar ook uit …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Smal en breed moratorium

16 november 2016

Deze opinie is eigenlijk geen opinie, maar meer een antwoord op de verwarring die kan optreden in de praktijk. We …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een vergoeding vragen voor gemeentelijke schuldhulp?

26 oktober 2016

De gemeente Deventer overweegt cliënten die schuldenvrij zijn geworden, mee te laten betalen aan de kosten van de schuldhulpverlening*. Maar …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Het breed wettelijk moratorium

29 september 2016

De  Ministerraad heeft ingestemd met het voorgestelde Besluit Breed Wettelijk Moratorium. Dat betekent dat u als gemeente per (hoogstwaarschijnlijk) 1 …

Schuldhulpverlening

Lees meer