Vanaf 1 januari mogen schuldhulpverleners van de gemeente zelf gegevens opvragen over hun cliënt. Doel is om de cliënt te ontzorgen en om het hele proces te versnellen. Want hoe sneller je een compleet beeld hebt van de schuldsituatie van de klant, hoe eerder je aan de slag kunt met de schulden. Klinkt simpel, maar natuurlijk heb je ook te maken met privacy. In de nieuwe wetgeving is daarom precies vastgelegd welke gegevens je mag opvragen, bij wie je ze mag opvragen en wanneer je dit mag doen. In deze opinie vind je een overzicht van de gegevens die je tijdens de intakefase schuldhulp op mag vragen.

De intakefase schuldhulp bestaat (als het gaat over gegevens opvragen) uit twee onderdelen. De gegevensset die je tijdens het eerste onderdeel mag gebruiken is veel kleiner dan de gegevensset waar je in het tweede gedeelte mee aan de slag mag. Het is daarom belangrijk om altijd in de gaten te houden waar je in het proces zit.

Looptijd onderdeel 1:
Vanaf het moment dat de inwoner vraagt om een intakegesprek tot het moment dat hij in het eerste gesprek aangeeft verdere schuldhulp te willen.

Looptijd onderdeel 2:
Vanaf het moment dat de inwoner in het eerste gesprek aangeeft verdere schuldhulp te willen tot het moment waarop het 1e Plan van Aanpak wordt afgegeven.

Gegevens opvragen tijdens onderdeel 1 van de intakefase

De gegevensset die je tijdens dit onderdeel op mag vragen is beperkt. Je mag alleen gegevens opvragen die je nodig hebt om te onderzoeken of sprake is van een weigeringsgrond. De volgende gegevens zijn toegestaan:

  • Brp (inwoner/geen inwoner);
  • Gegevens over fraude & recidive bij de instanties genoemd in artikel 12 en 13 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs)
    Let op: dit mag alleen als dit als weigeringsgrond benoemd is in het beleidsplan.

Omdat de gemeente bij een bedreigende situatie binnen 3 dagen een gesprek in moet plannen (art. 4 Wgs), mag je ook aan de cliënt vragen of er sprake is van een dreigende ontruiming, afsluiting van nutsvoorzieningen of een opzegging door de zorgverzekeraar.

Gegevens opvragen tijdens onderdeel 2 van de intakefase

Als fase 1 is doorlopen dan kan de gemeente starten met het opstellen van het eerste Plan van Aanpak. Voor het opstellen hiervan mag de gemeente bij verschillende instanties gegevens opvragen. Wel blijft van belang dat altijd alleen gegevens worden opgevraagd die noodzakelijk zijn. Als tijdens het eerste gesprek duidelijk is dat iemand alleen in aanmerking komt voor lichtere schuldhulp, dan kan het zo zijn dat niet de volledige gegevensset nodig is. Wat niet nodig is, mag je niet opvragen.

je mag alleen gegevens opvragen bij de instanties die genoemd zijn in het besluit (Bgs)

De volledige gegevensset bestaat uit:

  • Gegevens over inkomen en vermogen;
  • Gegevens over schulden en betalingsverplichtingen;
  • Contactgegevens van hulpverleners bij Jeugd/Wmo.

Let wel op, je mag alleen gegevens opvragen bij de instanties die zijn genoemd in artikel 12, 14 en 15 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs). In onze nieuwste infographic hebben wij de instanties waar tijdens de intakefase gegevens opgevraagd kunnen worden voor u op een rijtje gezet. (Voor klanten van Schulinck schuldhulpverlening staat in de kennisbank een uitgebreid schema. Daarin is voor alle fasen schuldhulpverlening beschreven welke gegevens je bij wie op mag vragen.)

Extra gegevens opvragen bij de cliënt

AIs er nog extra informatie nodig is voor het opstellen van het Plan van Aanpak dan kan dit worden opgevraagd bij de cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonstrookjes van de werkgever. De werkgevers ontbreken immers op het lijstje van instanties waar je inkomstengegevens op mag vragen.

Via onze helpdesk wordt ons weleens gevraagd of je nu persé altijd zelf de gegevens op moet vragen die de wet omschrijft. Het antwoord op die vraag is dat je nog steeds alle noodzakelijke gegevens op mag vragen bij je cliënt. Maar als er gegevens ontbreken die schuldhulp zelf mag opvragen, dan is het weigeren of beëindigen van schuldhulp niet mogelijk.

Conclusie

De nieuwe mogelijkheden om gegevens op te vragen tijdens de intakefase helpen echt bij het ontzorgen van de cliënt en het versnellen van het proces. Wel is het belangrijk om altijd goed in de gaten te houden wanneer je welke gegevens op mag vragen. Hou daarbij ook altijd de noodzaak in het oog, want in deze fase alvast gegevens opvragen die misschien later in het proces handig zijn, is niet toegestaan. Vraag alleen die gegevens op die je echt nodig hebt voor het opstellen van het eerste plan van aanpak.

 

 

Wellicht ook interessant: