Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning, met als doel burgers te helpen, zodat zij deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Wmo

Nieuw beleid, nieuwe beschikking?

29 januari 2020

Behalve deze wetswijziging die noopte tot aanpassing van het gemeentelijk beleid, was er ook nog een uitspraak van een rechtbank die tot vragen leidde als het...

Criteria voor het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ verduidelijkt en nader ingevuld

4 december 2019

Oude criteria algemeen gebruikelijk Vóór de komst van deze uitspraak waren op basis van verschillende CRvB uitspraken vier criteria geformuleerd waaraan het college moest toetsen...

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Met de wetswijziging wordt een grondslag gecreëerd voor verscheidene partijen binnen het sociaal domein om, bij multidisciplinaire problematiek, gegevens uit te wisselen. Die grondslag is...

Tijdig informeren over de afloop van een indicatie

25 september 2019

Volgens minister De Jonge is het niet wenselijk dat de verantwoordelijkheid voor het signaleren van het aflopen van de indicatie uitsluitend bij de cliënt ligt....

De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger

28 augustus 2019

Hoe is het nu geregeld? Op dit moment ontvangen Wlz-cliënten die niet in een Wlz-instelling wonen (de ‘thuiswonende’ Wlz-cliënten) een hulpmiddel of woningaanpassing op grond...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.