Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning, met als doel burgers te helpen, zodat zij deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Wmo

Nieuw criterium voor algemeen gebruikelijk objectiever, maar niet duidelijker

13 mei 2020

Wat is er precies veranderd? In het verleden kwam bij de toets of een voorziening algemeen gebruikelijk is, onder andere de vraag naar voren of...

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

22 april 2020

Zoals ik in mijn vorige opinie over dit wetsvoorstel al aangaf, is het belang van codificatie van gegevensuitwisseling in het sociaal domein erg groot. In...

Een resultaatgericht pgb

8 april 2020

Resultaatgericht beschikken in het kort Eerst nog even in het kort de strekking van het wetsvoorstel. Samenvattend houdt het wetsvoorstel in dat de gemeente, samen...

De Wmo in het onderwijs

4 maart 2020

Één van beide rechtbanken, de Rechtbank Overijssel, noemt dat ook expliciet: “Anders dan onder de oude Wmo kent de Wmo 2015 geen specifieke prestatievelden waarvan...

Nieuw beleid, nieuwe beschikking?

29 januari 2020

Behalve deze wetswijziging die noopte tot aanpassing van het gemeentelijk beleid, was er ook nog een uitspraak van een rechtbank die tot vragen leidde als het...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.