Nieuws Wmo

Thumbnail of post #302112

Toezicht Wmo moet steviger verankerd worden in beleid

15 december 2022

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat de kwaliteit van het Wmo-toezicht nog steeds laag is. Dit is een …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302012

Minister Helder: zorgvraag moet omlaag vanwege personeelstekort

12 december 2022

De zorgvraag in onder meer de ggz en de ouderenzorg moet omlaag, vindt minister Conny Helder (Langdurige Zorg). Het is …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301852

Wil jij weten wanneer er sprake is van eigen kracht in de Wmo 2015? Volg ons gratis webinar

1 december 2022

U vraagt, wij draaien! Op LinkedIn vroegen wij over welk onderwerp jullie een gratis webinar willen. Met 53% van de stemmen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301849

Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

1 december 2022

Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301833

Mogelijkheden om leerlingenvervoer structureel te verbeteren

1 december 2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301830

Beëindiging overgangsrecht AWBZ-cliënten

1 december 2022

De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301823

Landelijke afspraken hulpmiddelen bij logeren thuis en Wmo

1 december 2022

  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange/-brede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling hulpmiddelen thuis zouden moeten …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301766

Leger des Heils: steeds meer jongeren worden dakloos

28 november 2022

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301764

Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

28 november 2022

Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301718

Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten

24 november 2022

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301690

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

24 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301654

Uitvoeringstoets passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp

22 november 2022

  Het ministerie van VWS vroeg de VNG een uitvoeringstoets te doen op de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage …

Wmo

Lees meer