Nieuws Wmo

Thumbnail of post #305713

Ketenaanpak Valpreventie: jaarlijkse monitor

31 juli 2023

Om het valrisico bij ouderen te verminderen wordt er door de overheid vanaf 2023 ingezet op valpreventie waarbij gebruik gemaakt …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305623

Mantelzorgers geven overheid een onvoldoende voor ondersteuning

24 juli 2023

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de Haagse Hogeschool, werpt een verontrustend licht …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305562

Gemeenten terecht terughoudend met verstrekken e-bikes

20 juli 2023

Gemeenten wijzen Wmo-aanvragen voor e-bikes af. Belangenbehartiger Ieder(In) heeft daar moeite mee, maar de afwijzingen zijn in lijn met de wet …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305441

Amsterdam investeert miljoenen extra in daklozenopvang

13 juli 2023

De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren zo'n 20 miljoen euro extra in opvang en ondersteuning van dak- en thuisloze …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305435

Aangenomen: Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg

13 juli 2023

De Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg is door de Eerste Kamer aangenomen. In de wet worden een aantal belangrijke …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305429

Start Internetconsultatie wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid

13 juli 2023

Bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid moet er meer worden uitgegaan van vertrouwen in mensen. Dat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305390

Amsterdam wil wachtlijsten voor hulp bij huishouden verkorten

10 juli 2023

Amsterdam wil de wachtlijsten voor het krijgen van hulp bij het huishouden terugdringen. Dat moet onder meer gebeuren door extra personeel te …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305388

Indexatie abonnementstarief Wmo per 1 januari 2024

10 juli 2023

Het rijk is van plan per 1 januari 2024 het bedrag van het Wmo-abonnementstarief te indexeren. Dit zal leiden tot …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305296

Toegang tot goede zorg: wat werkt?

5 juli 2023

Voor inwoners is het essentieel: goede toegang tot zorg en ondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe is het …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305245

Voortgangsrapportage Wonen en zorg voor ouderen verschenen

3 juli 2023

De Tweede Kamer heeft de voortgangsrapportage van het programma Wonen en zorg voor ouderen ontvangen. De VNG pleit daarbij voor …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #305057

Gemeenten nog te onbekend met zorgplicht voor veteranen

19 juni 2023

Door onbekendheid van gemeenten met de Veteranenwet, krijgen niet alle veteranen de aandacht die zij verdienen. Bovendien zijn er veel …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304959

Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet

12 juni 2023

De Participatiewet beter laten aansluiten op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Dat is in een notendop het doel …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer