Nieuws Wmo

Thumbnail of post #304955

Kabinet omarmt noodzaak eenvoudigere sociale zekerheid

12 juni 2023

“We moeten moeilijk makkelijker maken.” Het kabinet omarmt deze boodschap uit het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. Het sociale …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304855

Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

5 juni 2023

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304852

Terugkeer inkomensafhankelijke bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen onverwachts

5 juni 2023

Het kabinet wil per 1 januari 2026 weer een inkomensafhankelijke bijdrage invoeren voor alle voorzieningen die volgen uit de Wet …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304847

Alzheimer Nederland brengt dementiebeleid gemeenten in beeld

5 juni 2023

Alzheimer Nederland maakt met een online landkaart inzichtelijk in hoeverre thema's die belangrijk zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304744

Handreiking voor opvang daklozen bij winters weer

30 mei 2023

Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuislozen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304658

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel: koersen op invoering per 1 januari 2025

23 mei 2023

Gemeenten, Rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie “van beschermd wonen naar een beschermd thuis”. Voor mensen …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304654

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

23 mei 2023

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304613

Normenkader voor kinderen in de Maatschappelijke Opvang

22 mei 2023

Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben individuele en bijzondere ondersteuning nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304528

Ruim kwart van 85-plussers ontvangt hulp bij het huishouden

16 mei 2023

In 2022 maakte 29,3 procent van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304501

Inventarisatie voor Monitor Dakloosheid start deze maand

15 mei 2023

Voor de doorontwikkeling van de Monitor Dakloosheid worden centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen en maatschappelijke opvang organisaties verzocht om …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304498

CCV-handreiking voor privacy en gegevensdeling wijk-GGD’ers

15 mei 2023

Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304495

Zorgcoördinatiecentra in elke regio om acute zorg beter toegankelijk te maken

15 mei 2023

In 2025 moet er in elke acute zorgregio een zorgcoördinatiecentrum zijn ingericht. Dat heeft Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) …

Wmo

Lees meer