Nieuws Wmo

Thumbnail of post #304744

Handreiking voor opvang daklozen bij winters weer

30 mei 2023

Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuislozen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304658

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel: koersen op invoering per 1 januari 2025

23 mei 2023

Gemeenten, Rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie “van beschermd wonen naar een beschermd thuis”. Voor mensen …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304654

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

23 mei 2023

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304613

Normenkader voor kinderen in de Maatschappelijke Opvang

22 mei 2023

Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben individuele en bijzondere ondersteuning nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304528

Ruim kwart van 85-plussers ontvangt hulp bij het huishouden

16 mei 2023

In 2022 maakte 29,3 procent van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304501

Inventarisatie voor Monitor Dakloosheid start deze maand

15 mei 2023

Voor de doorontwikkeling van de Monitor Dakloosheid worden centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen en maatschappelijke opvang organisaties verzocht om …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304498

CCV-handreiking voor privacy en gegevensdeling wijk-GGD’ers

15 mei 2023

Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304495

Zorgcoördinatiecentra in elke regio om acute zorg beter toegankelijk te maken

15 mei 2023

In 2025 moet er in elke acute zorgregio een zorgcoördinatiecentrum zijn ingericht. Dat heeft Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304454

Sociale zekerheid voor Pgb-zorgverleners in loondienst gewijzigd

11 mei 2023

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een update gedeeld met betrekking tot de sociale zekerheid voor Pgb-zorgverleners. …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304438

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer aangenomen

10 mei 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 9 mei 2023 aangenomen. De beoogde datum …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #304287

Veel hulpbehoevenden gaan meer betalen voor Wmo-voorziening

1 mei 2023

Het kabinet gaat de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen opnieuw invoeren, zoals voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304116

Uitname gemeentefonds geen oplossing voor hoge instroom Wlz

20 april 2023

Uit onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met een psychische stoornis in de Wmo en in de Wlz …

Wmo

Lees meer