Nieuws Wmo

Thumbnail of post #307724

Jongeren die intensief mantelzorgen zitten minder goed in hun vel

7 december 2023

Uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 16- tot 24-jarigen blijkt dat het goed is voor …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307600

College: ontoegankelijk ov zet rechten van gehandicapte onder druk

5 december 2023

De rechten van mensen met een beperking staan "onder druk" door ontoegankelijk openbaar vervoer, zo meldt het College voor de Rechten …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307589

Gebruik huishoudelijke hulp via Wmo flink gestegen

5 december 2023

In de eerste helft van dit jaar kregen meer dan 485.000 mensen hulp bij het huishouden betaald uit de Wmo-pot, …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307342

Inspecties doen onderzoek naar aanpak huiselijk geweld

20 november 2023

Kunnen de zorg, gemeenten, het onderwijs en de politie nog meer doen om - samen - huiselijk geweld tegen kinderen …

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307300

Zorgorganisaties luiden noodklok: Nederland kan niet zonder Hulp bij Huishouden

16 november 2023

Het gaat er heftig aan toe in de zorgsector. Onlangs is vanuit het kabinet onderzoek gedaan naar hoe de beheersbaarheid …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307287

Inzicht in beschikkingsduur Wmo Beschermd Wonen

16 november 2023

Onderzoek laat tussen de centrumgemeenten grote verschillen zien in de beschikkingsduur voor Beschermd Wonen. Dit hangt samen met verschillende inrichtingskeuzes. …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307206

Floor van Kimmenade, vakredacteur Wmo & Jeugd

13 november 2023

Wat is jouw achtergrond? Ik deed eerst de hbo-opleiding Juridische Dienstverlening en ben toen gaan werken bij een vakbond. Ik …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306962

Gemeenten moeten beschikken met tijdsindicatie; aangenomen motie Tweede Kamer

31 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen over het beëindigen van resultaatsgericht beschikken zonder tijdsindicatie. De motie verzoekt de staatssecretaris om …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306870

Kamermotie tijdsindicatie Wmo-beschikkingen onuitvoerbaar

24 oktober 2023

De Tweede Kamer stemt op 24 oktober over een motie waarin de staatssecretaris onder meer wordt verzocht om met gemeenten …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306744

Voorlopige versie rekentool Wmo 2024 (begeleiding en HH)

12 oktober 2023

In opdracht van de VNG maakte Berenschot een rekentool voor het berekenen van de tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding. …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306719

Reactie kabinet op commissie sociaal minimum

12 oktober 2023

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de commissie sociaal minimum dat het realiseren van bestaanszekerheid voor mensen van groot belang …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306681

Bestuurlijke afspraken over behoud Wmo-hulpmiddelen thuis

9 oktober 2023

De VNG, het rijk, Firevaned en Ieder(in) hebben bestuurlijke afspraken gemaakt hoe om te gaan met Wmo-hulpmiddelen voor cliënten die …

Wmo

Lees meer