Nieuws Wmo

Nieuwe cijfers GMSD – Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie 70-plussers

17 januari 2022

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Gratis Wmo webinar: Algemeen gebruikelijk

11 januari 2022

Op donderdag 20 januari geeft onze juridisch specialist Christel Califano, een gratis (online) webinar. Tijdens het webinar behandelt Christel het onderwerp ‘algemeen …

Wmo

Lees meer

Veel burgers voor een dichte deur bij Autoriteit Persoonsgegevens

21 december 2021

De Nationale ombudsman vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Rapport verdrag Handicap: toegang hulpmiddelen onvoldoende

20 december 2021

Het College voor de Rechten van de Mens brengt jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. …

Wmo

Lees meer

Rapporten doen aanbevelingen tot verbeteren Wmo-toezicht

20 december 2021

Minister De Jonge (VWS) bood de Tweede Kamer per brief onlangs 2 rapporten aan over het Wmo-toezicht. Beide rapporten bevatten …

Wmo

Lees meer

Aanpak knellende regels: Meerderjarige inwonende kinderen houden dak boven hoofd na overlijden ouders

20 december 2021

Meerderjarige inwonende kinderen hoeven na het overlijden van hun ouder(s) niet langer binnen twee maanden de ouderlijke huurwoning te verlaten. …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Ruim 100 zorgorganisaties aan de slag met elektronische gegevensuitwisseling

20 december 2021

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en …

Wmo

Lees meer

Gemeenten geven positief advies over nieuw verdeelmodel Beschermd Wonen

16 december 2021

Maar liefst 86% van de gemeenten stemmen in met invoering van een nieuw objectief verdeelmodel voor beschermd wonen (BW) per 2023. Dat …

Wmo

Lees meer

Versterking dienstverlening en coronacompensatie voor gemeenten en provincies

16 december 2021

Gemeenten krijgen tot 2027 jaarlijks ruim € 150 miljoen extra voor het verbeteren van de dienstverlening en het ondersteunen van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Nieuwe cijfers Wmo en Jeugd in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

13 december 2021

De nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd zijn verschenen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Voorstel gemeenten tot herziening abonnementstarief Wmo

6 december 2021

Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners …

Wmo

Lees meer

Routekaart Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale wijkteams

22 november 2021

De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat …

Jeugd, Wmo

Lees meer