Nieuws Wmo

Voorstel gemeenten tot herziening abonnementstarief Wmo

6 december 2021

Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners …

Wmo

Lees meer

Routekaart Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale wijkteams

22 november 2021

De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Nationale ombudsman onderzoekt onderbenutting van voorzieningen door kwetsbare ouderen

16 november 2021

De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks circa 30.000 klachten van burgers die in de knel zitten. Na een interventie of onderzoek …

Wmo

Lees meer

Stevigere positie gemeenten nodig voor leefstijlpreventie

16 november 2021

Het nieuwe kabinet moet een stevig fundament leggen voor de preventieve inzet op een gezonde leefstijl, stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Dag van de Mantelzorg: Nieuwe Mantelzorgtest geeft vijf miljoen mantelzorgers inzicht, tips en hulp

11 november 2021

Eén overzicht met hulp en ondersteuning voor mantelzorgers als de zorgtaken even te veel worden. Vanaf vandaag, de Dag van …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen

9 november 2021

Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert …

Wmo

Lees meer

Voor tweede jaar op rij zijn minder mensen dakloos

2 november 2021

De groep daklozen is in 2021 voor het tweede jaar op rij gekrompen, terwijl in de jaren daarvoor juist een …

Wmo

Lees meer

Afspraken bestuurlijk overleg 3e monitor abonnementstarief

26 oktober 2021

De resultaten van de derde monitor van het abonnementstarief in de Wmo zijn bekend. De uitkomsten van de monitor (het kwantitatieve …

Wmo

Lees meer

VWS-budget beschikbaar voor versterken cliëntondersteuning

25 oktober 2021

Als vervolg op het Koplopertraject cliëntondersteuning, waaraan in totaal 113 gemeenten deelnamen, is het ministerie van VWS bezig met het …

Wmo

Lees meer

Verdere vereenvoudiging hulpmiddelen Wlz

22 oktober 2021

Het ministerie van VWS werkt aan een vereenvoudiging van de hulpmiddelenzorg aan Wlz-cliënten. Op basis van een voorverkenning heeft VWS …

Wmo

Lees meer

ROB advies: plan om geld te verdelen over gemeenten moet beter

20 oktober 2021

De nieuwe manier waarop geld van het Rijk verdeeld wordt over de gemeenten is niet goed genoeg. De verdeling is …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Zo helpt u kinderen met een beperking om mee te spelen

19 oktober 2021

In Nederland zijn 9 op de 10 speeltuinen niet toegankelijk voor kinderen met een beperking. Terwijl spelen juist voor hen …

Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer