Gemeenten kunnen vanaf maart weer subsidie aanvragen om het aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Samen met samenwerkingspartners zoals aanbieders, zorg-/welzijnsorganisaties, mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen.

Analyseren, organiseren en/of realiseren

Omdat de startsituatie per gemeente verschilt, kunnen gemeenten via ZonMw subsidie aanvragen voor 3 fases: analyseren, organiseren en realiseren. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor 1 of meerdere fases, zo sluit de subsidieoproep altijd aan bij de specifieke situatie van uw gemeente.