Het ministerie van SZW is voornemens om de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden te wijzigen. Hiervoor wordt het signaal betalingsachterstanden toegevoegd aan het experiment met betalingsachterstanden bij het CAK voor eigen bijdragen Wmo en Wlz zodat het uitgevoerd kan gaan worden.

VNG blij met experimenteerruimte

Doel van het experiment is om te onderzoeken of een betalingsachterstand op de eigen bijdragen een goede indicatie vormt voor (dreigende) problematische schulden. En of het signaal daarmee een waardevolle aanvulling is op de gegevens die gedeeld mogen worden met gemeenten. De VNG is blij met het benutten van de experimenteerruimte en ondersteunt deze experimenten.

Aandachtspunten VNG

Voor de aanscherping van de wijziging van de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden heeft de VNG aan SZW 2 punten meegegeven.

  • Koppel ook het signaal eigen bijdrage Wmo aan de achterstandstermijn in plaats van aan de hoogte van het bedrag. Vroegsignalering is immers bedoeld voor het voorkomen van problematische kosten, niet voor het voorkomen van oplopende kosten.
  • Stel sociale incasso door het CAK verplicht zoals ook is gedaan voor verhuurders en energiemaatschappijen.