Opleidingen

Schulinck biedt een breed scala aan opleidingen op het gebied van Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo en Omgevingsrecht. Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen en praten wij u bij over de laatste actuele stand van zaken.

Sturen op impact in het VTH-domein

Wanneer doet vergunningverlening, toezicht en handhaving het eigenlijk goed? Simpelweg als...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Geluid in het omgevingsrecht

Wij praten u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Strategische handvatten voor de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is in volle gang. Veel gemeenten...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Arbeidsmigranten

Tijdens deze 1-daagse training worden alle relevante werkvelden en (gemeentelijke) beleidsterreinen...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Houding en gedrag onder de Omgevingswet

Het wetgevingstraject loopt op schema voor invoering van de Omgevingswet op...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Het Omgevingsplan

Met het in werking treden van de Omgevingswet worden de naar...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van Omgevingsvisie naar werkelijkheid

U bent waarschijnlijk bezig met het opstellen van een omgevingsvisie of...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Milieu in het omgevingsrecht

Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met de komst van de Omgevingswet wordt ook het Besluit bouwwerken leefomgeving...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Organisatorische informatie

Anouk Franssen

Senior Projectassistent Opleidingen


Yvonne Vergoossen

Senior Projectassistent Opleidingen


Inhoudelijke informatie & Incompany

Liesbeth Bergsma

Manager opleidingen en marketing


Joyce Teurlincx

Product Manager Opleidingen Omgevingsrecht