Na het volgen van deze eendaagse opleiding bent u weer volledig up to date en klaar voor de volgende stap naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De (reken-)regels voor het vergunningsvrij bouwen zijn weer opgefrist.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Casemanagers
 • Bouwplantoetsers
 • Projectleiders

Opleiding Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving

Nu de Omgevingswet in werking is getreden, wordt ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) toegepast. Op de weg daar naartoe ondervindt het huidige Bouwbesluit de nodige wijzigingen. Het Bouwbesluit is verplicht op elk bouwwerk, dus ook op vergunningvrije bouwwerken. 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is opgebouwd uit drie onderdelen: 

 • het stelsel van de Wet kwaliteitsborging bouwwerken
 • vergunningsplicht en vergunningvrij voor de bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit
 • het bouwtechnische gedeelte uit het Bouwbesluit 2012

In hoofdstuk 2 van het Bbl is het stelsel van kwaliteitsborging opgenomen. Hierin staat wat onder gevolgklasse 1 valt, hoe de melding moet worden ingediend, de gegevens die daarbij horen en de gereedmelding van de bouwactiviteit. 

In hoofdstuk 2 van het Bbl staat ook het vergunningsvrij stelsel voor wat betreft de bouwtechnische activiteit en de omgevingsplanactiviteit. Dit betreffen landelijke regels die voor iedereen gelden. De lokale regels voor vergunningsvrij hebben betrekking op de omgevingsplanactiviteit en zijn terug te vinden in de bruidsschat. 

In de overige hoofdstukken van het Bbl staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Het Bbl bevat enkele wijzigingen van systematiek ten opzichte van het Bouwbesluit. Het Bbl stelt algemene rijksregels vast, maar geeft gemeenten ruimte om lokaal hiervan op onderdelen af te wijken. Gemeenten kunnen dit doen door maatwerkregels op te nemen in het omgevingsplan. Deze regels kunnen zowel strenger als soepeler zijn en kunnen gelden voor bepaalde locaties. Wat mag is wel afgebakend. 

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding krijgt u inzicht in de opbouw van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. We gaan tijdens de opleiding in op vergunningvrij bouwen en welke invloed de ‘knip’ onder de Omgevingswet daarop heeft. Er wordt gekeken naar het stelsel van kwaliteitsboring en uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het vernieuwen, veranderen en vergroten van een bouwwerk en aan welke voorschriften deze typen van bouwen dienen te voldoen.  

Eisen kwaliteitsborging

Kennis van het Bouwbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen kwaliteitsborging.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze cursusdag worden de volgende onderdelen behandeld:

  Ochtend: 

  • Welkom, kennismaking en verwachtingen
  • Wettelijk kader en de 4 AmvB’s
  • “Knip” in de Omgevingswet
  • Bruidsschat
  • Opzet van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

   

  Middag:

  • Vergunningsplicht en vergunningvrij
  • Van Bouwbesluit naar Bbl, maar vooral Bbl
  • Wat zijn de wijzigingen, nieuwe onderdelen en verdwenen onderdelen, zoals:
   • bruidsschat
   • maatwerkregels
   • normadressaat 
   • nieuwe definities
  • Oefencasus, waarin omgevingsplanactiviteit, vergunningvrij, bouwmelding en bouwtechnische eisen aan bod komen. 

   

  De opleiding is gericht op een directe vertaling van de theorie op de praktijk. Inbreng van eigen voorbeelden zijn welkom. Dit onder begeleiding van een docent die deskundig is op het gebied van bouwregelgeving.  

   

  Indien het programma het toelaat zal een casus worden behandeld tijdens de dag. Het is ook mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.  

   

  Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

  16:30 uur

  Einde programma

  Deze interactieve opleiding:

  • geeft u inzicht in de opbouw van het Besluit bouwwerken leefomgeving, in het bijzonder de wijzigen
  • zorgt ervoor dat uw kennis van vergunningvrij bouwen wordt opgefrist (hoe deze is opgeknipt en waar deze is terug te vinden)
  • besteedt aandacht aan de onderdelen geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk en aan welke voorschriften deze typen van bouwen dienen te voldoen 
  Peter de Haan

  mr. dr. ing. Peter de Haan

  Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

  Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

  Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

  Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

  Optioneel is het mogelijk om een verdiepingsdag aan de opleiding toe te voegen. Tijdens dit extra dagdeel gaat u aan de slag met de wijzigingen Bouwbesluit 2019 en vergunningsvrij bouwen voor professionele aanvragers. Daarnaast wordt er gekeken naar de behandeling van resultaten. Heeft u interesse in deze verdieping? Neem dan contact met ons op.