Opleidingen

Schulinck biedt een breed scala aan opleidingen op het gebied van Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo en Omgevingsrecht. Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen en praten wij u bij over de laatste actuele stand van zaken.

Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met de komst van de Omgevingswet wordt ook het Besluit bouwwerken leefomgeving...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Training over de wijzigingen in het geldend recht en in de...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Circulair bouwen met MPG

Vanaf 1 januari 2018 is een MPG-berekening conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van aardgas los, maar hoe?

Het kabinet wil al in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Circulair inkopen en bouwen

Deze opleiding is er om kennis te maken met circulair inkopen...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Een frisse blik op erfgoedbeleid

Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaves: van archeologie,...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Alles over asbestsanering

Overheden als bevoegd gezag, als gebouweigenaar of verantwoordelijk voor onderhoud van...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Circulair bouwen met BENG

Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt de...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Organisatorische informatie

Anouk Franssen

Senior Projectassistent Opleidingen


Yvonne Vergoossen

Senior Projectassistent Opleidingen


Inhoudelijke informatie & Incompany

Liesbeth Bergsma

Manager opleidingen en marketing


Joyce Teurlincx

Product Manager Opleidingen Omgevingsrecht