doelgericht werken

Werken met zorgplichten en maatwerk onder de Omgevingswet

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Na deze training heeft u een goed inzicht in de mogelijkheden van de Omgevingswet om andere keuzes te maken en op een andere manier te gaan regelen. Het geeft u handvatten om de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt toe te gaan passen. 


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor
 • Vergunningverleners/Casemanagers VTH, BWT
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT
 • Planjuristen, juridische planologen
 • Medewerkers omgevingsplan

Opleiding Werken met zorgplichten en maatwerk onder de Omgevingswet

U leert in deze opleiding hoe u, met het stellen van doelen in het omgevingsplan, flexibiliteit kunt inbouwen. Daarnaast kan het ook rechtszekerheid bieden. U wordt zich bewust van de werking van de verschillende instrumenten van de Omgevingswet en het werken hiermee. Het is mogelijk om anders te gaan regelen, door gebruik te maken van:

o zorgplichten

o algemene regels

o vergunningvrij regelen

o maatwerk

o vergunningstelsels 

o samenspel

Hierdoor kan mogelijk ook beter gestuurd worden op de verschillende doelstellingen. 

Inhoud 

Via verschillende voorbeelden wordt u uitgedaagd om kritisch te kijken naar de bestaande regelvoorraad en de manier van werken. Er wordt gespiegeld welke ambities de organisatie heeft in deregulering en flexibiliteit inplannen. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar de dialoog hierover aan te gaan. Hierdoor is het mogelijk om patronen te doorbreken en in de planvorming, en zeker ook bij vergunningverlening, meer doelgericht dan regelgericht te werken. Instrumenten zoals zorgplichten, maatwerk, vergunningvrij regelen, open normen, gelijkwaardigheid en doelvoorschriften staan hierbij centraal. De opleiding Werken met zorgplichten en maatwerk onder de Omgevingswet behandelt deze onderwerpen.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend

 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Rollen en taken onder de Omgevingswet
 • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in het anders regelen
 • De Omgevingswet als middel om meer doelgericht te regelen en te werken, waarbij het omgevingsplan centraal staat

Middag

 • Nadere analyse van de instrumenten van de Omgevingswet om doelgericht regelen mogelijk te maken
 • Afstemming tussen verschillende disciplines in de beleidscyclus Omgevingswet om beleid en uitvoering effectiever op te zetten
 • Voorbeelden en mogelijkheden met zorgplichten, maatwerk, vergunningvrij regelen, gelijkwaardigheid, open normen en doelvoorschriften

 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na deze opleiding kunt u direct aan de slag om uw regelvoorraad, processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt. Met deze training krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden en toepassing van de instrumenten onder de Omgevingswet en de ruimte die u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag.

Leerdoelen zijn:

 • Inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet die doelgericht regelen mogelijk maken;
 • Effectieve samenwerking  tussen de verschillende disciplines staat centraal om doelgerichte en uitvoerbare regels te kunnen stellen;
 • Bewustwording van de kansen, maar ook risico’s bij het anders werken met de juridische mogelijkheden;

 

Docent(en)

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.