De basis is gelegd. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Maar hoe kan het denken vanuit privacyaspecten een gewoonte worden in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze training wordt u, aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden, hierin meegenomen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Hans Vegter
Bestemd voor
 • (Juridisch) beleidsadviseurs
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers

In deze training worden de deelnemers bewustgemaakt van het werken met persoonsgegevens die in alle onderdelen van het Omgevingsrecht een rol spelen. Na het volgen van de training heeft u instrumenten in handen om te voorkomen dat privacyregels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – en voor boa’s de Wet Politiegegevens (Wpg) – worden geschonden.

De training geeft zicht op de mogelijkheden om de AVG en het Omgevingsrecht met elkaar te verbinden en geeft aan waar keuzes kunnen worden gemaakt. De kern van de training is het bewust worden dat men binnen het omgevingsrechtelijke kader met persoonsgegevens werkt en wat de gevolgen kunnen zijn indien de organisatie zich niet aan de privacywetgeving houdt. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk en biedt u concrete handvatten. De training is bedoeld voor een breed scala aan medewerkers van o.a. gemeenten en omgevingsdiensten.

Tijdens deze dag leert u allereerst welke begrippen in het privacyrecht belangrijk zijn voor medewerkers in het Omgevingsrecht. Verder wordt er stilgestaan bij de maatregelen die uw organisatie moet nemen om compliant te zijn voor de privacywetgeving. Ook krijgen deelnemers inzicht in het herkennen van datalekken en welke maatregelen zij moeten nemen mocht zich een dergelijk lek zich voordoen. Tot slot wordt er dieper ingegaan op de digitale overheid en de positie van boa’s binnen omgevingsdiensten die naast de AVG ook te maken hebben met de Wpg.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
 • Begrippen in de AVG en de betekenis binnen het Omgevingsrecht
 • Hoofdrolspelers bij het beschermen van informatie en persoonsgegevens (CISO, Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming) binnen gemeenten en omgevingsdiensten
 • Betekenis van BSN bij omgevingsvergunningen
 • Koppelen van de bescherming persoonsgegevens aan informatieveiligheid
 • Hebben medewerkers in het fysieke domein bij gemeenten en medewerkers van omgevingsdiensten met de AVG te maken?
 • Hoe worden teams werkzaam in het fysieke domein bij gemeenten en omgevingsdiensten compliant voor de AVG?
         - Verwerkingsregisters
         - Register verwerkersrelaties
         - Datalekregister
         - Privacyverklaring
         - Beleid

Middag
 • Privacy by defaults en Privacy by design: welke eisen gelden er binnen het Omgevingsrecht?
 • Uitvoeren van een Privacy Impact Assessment op cruciale verwerkingen
 • Hoe worden datalekken herkend en welke actie is vereist
 • De wisselwerking van de AVG en de Wet politiegegevens voor boa’s
 • Betekenis van de Wet digitale overheid voor omgevingsdiensten
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van de training heeft u kennis van:
 • wat het werken met persoonsgegevens inhoudt
 • welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de AVG (en de Wpg)

Hans Vegter

Hans Vegter is een ervaren docent die de dagelijkse praktijk van de deelnemers als uitgangspunt neemt om juridische vraagstukken bespreekbaar te maken. In het verleden heeft Hans als juridisch adviseur en docent gewerkt op het terrein van het Omgevingsrecht. De laatste jaren heeft Hans zich meer en meer toegelegd op het privacyrecht en staat hij vanuit die rol gemeentelijke diensten en de Rijksoverheid bij om te voldoen aan de AVG. Zo is Hans momenteel functionaris gegevensbescherming bij de Omgevingsdienst IJsselland.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.