Tijdens deze opleiding van één dag wordt u volledig bijgepraat over de PAS uitspraken van de Raad van State en leert u welke mogelijkheden er zijn om toch nog gewoon toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Ralph Frins
Bestemd voor
 • Juristen overheden en bedrijven
 • Juridisch adviseurs
 • Advocaten

Op 29 mei 2019 verschenen de langverwachte uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien weten we dat het PAS niet meer als basis voor toestemmingen kan worden gebruikt. Tijdens deze opleiding wordt u volledig bijgepraat over deze uitspraken en leert u welke mogelijkheden er zijn om toch nog gewoon toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Na het volgen van deze opleiding kunt u:

 • de gevolgen van de PAS-uitspraken van de ABRvS overzien
 • strategisch beoordelen hoe het beste kan worden omgegaan met situaties waarbij een toename aan stikstofdepositie aan de orde is
 • besluiten zodanig voorbereiden dat aannemelijk is dat deze stand houden bij de rechter
 • onnodige procedurevertraging voorkomen
 • beter essentiële beslissingen nemen
 • de wetenschap koppelen aan de praktijk
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee.
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend: kennisdeling
 • Bespreking van de PAS-uitspaken van de ABRvSB
 • Bespreking van tips & tricks om zo min mogelijk hinder te ondervinden van de huidige impasse
 • Doorkijk naar de Omgevingswet
Middag: toepassen
We werken aan de hand van een integrale fictieve casus. De casus wordt samen met de andere deelnemers geanalyseerd. Aan de hand van de casus wordt de theorie uit het ochtenddeel vertaald naar de praktijk.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma.

Deze cursus geeft u:

 • inzicht in de strekking van de PAS-uitspraken van de ABRvS
 • kennis van mogelijkheden om toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg

Ralph Frins

Mr. Dr. Ralph Frins is senior jurist omgevingsrecht bij de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving / Programmadirectie Omgevingsrecht van het Ministerie van BZK. Daarnaast is Ralph als research fellow verbonden aan de Radboud Universiteit. Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het PAS, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert. Tevens brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.