In deze eendaagse training leert u hoe u burgers en bedrijven betrekt en ondersteunt bij het gemeentelijk omgevingsbeleid. Er wordt ingegaan op rolwisselingen, interactieve processen en praktische instrumenten.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Evelyn Bontekoe-Janssen
Bestemd voor
Betrokkenen bij de Omgevingswet

Deze training gaat over burgerparticipatie in overheidsinitiatieven én over overheidsparticipatie in burgerinitiatieven. We gaan in op:

 • het proces
 • de rollen
 • verschillende participatievormen en doelen
 • participatie-instrumenten
 • relevante kernwaarden

Tijdens de training gaat u praktisch aan de slag met een casus uit uw eigen beleidspraktijk.

Op veel terreinen van beleidsontwikkeling vindt een kanteling plaats. De burgers krijgen, en vragen, steeds vaker een actievere rol in het beleidsproces. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van werken van u als overheidsprofessional. In deze training staat deze andere, meer participatieve en interactieve werkwijze, centraal.

U maakt in de training kennis met een aantal theoretische uitgangspunten, waardoor u bewuste keuzes leert maken voor de aanpak van uw specifieke vraagstuk. U leert wat belangrijk is voor een succesvol proces en hoe u zo’n proces kunt ontwerpen. Daarvoor krijgt u een aantal beproefde werkwijzen en instrumenten aangereikt.

U haalt het meeste rendement uit deze dag als u zelf een omgevingsvraagstuk meeneemt dat u, in interactie met burgers, wilt gaan aanpakken. Het geleerde kunt u dan gedurende de training meteen toepassen. Aan het eind van de dag hebt u de contouren van uw aanpak helder.

NB Dit is geen juridische training.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze training worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
 • Participatie, een korte historische schets
 • Interactieve beleidsontwikkeling
 • Burgerinitiatieven
 • Vormen en rollen
 • Praktische instrumenten
 • Het voorbereiden van het proces
 • Succes- en faalfactoren en kernwaarden
 • In acht stappen het proces ontwerpen
 • Aan de slag met het meegebrachte vraagstuk
 • Sparren met medecursisten en docent
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Aan het einde van de dag:

 • weet u waarover u duidelijkheid moet hebben voordat u met het ontwerpen van een participatieproces begint
 • kunt u fasen onderscheiden in het proces en weet u uit welke procesrollen en participatievormen u kunt kiezen
 • weet u welke instrumenten u kunt hanteren om het proces helder te krijgen voor zowel uzelf, de professional als voor de burger
 • heeft u kritisch nagedacht over succes- en faalfactoren en relevante kernwaarden
 • heeft u een globaal beeld ontwikkeld van het participatieproces rond uw vraagstuk en weet u hoe u dat proces na de training verder uit kunt werken

Evelyn Bontekoe-Janssen

Evelyn Bontekoe Janssen geeft al ruim 20 jaar trainingen over het implementeren van veranderingen in organisaties. Ze combineert dit met opdrachten op het gebied van strategisch advies en programmamanagement Omgevingswet. In haar aanpak staan de bedoeling van wet -en regelgeving en de praktische uitvoering ervan centraal.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.